156956. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 200 C fokon termolumineszcenciás izzási maximummal rendelkező polikristályos, nagy tárolóképességű litiumfluorid-világítófesték előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Pótszabajdalom a 154.918 lajstromszámú törzs­szabadalomhoz, Bejelentés napja: 1967. V. 30. (VA—1216) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1966. V. 31. <WP 21 g/117 850) Közzététel napja: 1969. VII. 23. Megjelent: 1970. VIII. 25. 156956 Nemzetközi osztályozás: C 09 c v-. ? íf/a f á?R ^ Feltalálók: Dr. Frank Manfred oki. fizikus, Edelmann Bernd-Udo oki. vegyész, Tulaj donos: VÉB Vakutronik Wissenschaftlicher Industrie­betrieb, Drezda, Német Demokratikus Köztársaság Eljárás 200 C°-on termolumineszcenciás izzási maximummal rendelkező polikristályos, nagy tárolóképességfí litiumfluorid-világítófésték előállítására A találmány tárgya a 154 918 lajstromszámú törzsszabadalmunkban (VE—448. sz. szabadal­mi bejelentés) leírt eljárás továbbfejlesztése, 200 C°-on termolumineszcenciás izzási maximum­mal rendelkező polikristályos, nagy tarolóké­pességű litiumfluorid-világítófésték előállítá­sára. E litiumfluorid-világítófésték az ionizáló su­garakkal történő gerjesztés hatására felvett energia egy részét 50 C° alatti hőmérsékleten egy hónapig és érinél még hosszabb ideig ké­pes tárolni. A litiumfluorid-világítófésték me­legítéskor a tárolt energiát lumineszkáló fény alakjában bocsátja ki. A litiumfluorid-világítófésték termoluminesz­cenciás-litiumfluorid-dózismérőkhöz az ismert módon felhasználható. A litiumfluorid dózis­mérő átfűtése során kibocsájtott lumineszkáló fény mérése az expedíciós helyen betárolt su­gáradag mérését lehetővé teszi. Lítiumfluorid-dózismérőket kiváltképpen a személyi dózismérés, különösen a sugárterápia során végzett dózismérés területén használnak. A 154 918 sz. tőrzsszabadalom eljárást ismer­tet litiumfluorid-rVilágítófesték előállítására, amelynek lényege, hogy a litiumfluorid-vilá­gitófesték alaprácsát vizes oldatban levő liti-10 15 20 25 30 umsőkból fluoridionokkal építjük fel. Ezt kö­vetően az alaprácsot idegen anyagok beépíté­sével és a keverék izzításával aktiváljuk. A 154 918 sz. törzsszábadalomban említett idegen anyagok (CaO és Ca(OH)2 ) a litiumflu­orid megkívánt termolumineszcenciás tulajdon­ságainak az eléréséhez alkalmasak ugyan, de további eleméknek pontosan megszabott meny­nyiségben való bekeverése még hatásosabbnak mutatkozott. Ismeretes továbbá egy eljárás 200 C°-on iz­zási maximummal rendelkező litiumfluorid-vi­lágítófestéknék az előállítására, amely a 154 918 sz. törzsszabadalomban leírt eljárástól teljes mértékben különbözik, amennyiben itt a liti— umfluorid kristályokat litiumfluorid-olvadék­ból nyerik ki. A litiumifluorid-világítófestéknek litiumfluo­rid-olvadékból történő kinyerése igen fejlett technikai segédeszközöket igényel (pl. a kris­tályok vákuummal végzett kiválasztása) ame­lyek költséges végterméket eredményeznek. A találmány célja, hogy olyan eljárást bo­csásson az ipar rendelkezésére, amely a sugár­klinikai gyakorlatban és a sugárvédelemben al­kalmazott dozimetriához szükséges nagy sugár­érzékenységű litiumfluorid-világítófésték olcsó 156956

Next

/
Thumbnails
Contents