156932. lajstromszámú szabadalom • Készülék kis elmozdulásoknak pneumatikus jelként való leképzésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 156932 Bejelentés napja: 1968. X. 14. (RE—447) Német Demokratikus Köztársaság-béli elsőbbsége: 1968, V. 23. (WP 42 r/132 364) Közzététel napja: 1969. VII. 23. Megjelent: 1970. XI. 10.. Nemzetközi osztályozás: G 05 b Feltaláló: Kasten Héinz oki. fizikus, Berlin, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: Institut für Regelungstechnik, Berlin, Német Demokratikus Köztársaság Készülék kis elmozdulásoknak pneumatikus jelként való leképzésére i A találmány tárgya készülék kis utaknak olyan pneumatikus jelre való leképzésére mé­rő- és számító berendezések számára, amely jel a tápnyomás értékétől független. A berendezés — amely általánosan „fúvóka­ütközőlap-rendszer" elnevezéssel ismeretes — mérőmozgásoknak pneumatikus mérő- és szá­mító berendezésekben való leképzésére szolgál. Ilyenkor a mérőmozgásokat nyomásingadozá­sokká alakítják át, amelyeket az illető beren­dezésekben további feldolgozásra használnak. Így például ezek a nyomásingadozások a mérő­mozgások erőkompenzációs mérő- és számító berendezéseknél kimenő jel vezérlésére szolgál­nak pneumatikus erősítőn keresztül, és ezáltal kompenzálják a mérőmozgásokat visszavezető* tagon keresztül. A fúvóka-ütközőlap-rendszer teljes alakjában egy fojtóból és egy ún. helytálló fúvókából áll, amelynek kilépő nyílását a mérőmozgást kö­vető ütközőlap vezérli. A nyomás (amelyet a következőkben „kimenő nyoimás"-nak neve­zünk) a fojtó és a fúvóka között függ az üt­közőlapnak a fúvókától való távolságát és a fojtóra ható tápnyomástól. A kimenő jelnek a tápnyomástól való függése alapvetően nem kí­vánatos. Hogy milyen mértékben jelentkezik ez a függőség a mérő- és számító berendezés ki­menő jelében, az a mindenkori berendezés 10 15 20 25 30 szerkezetétől és paramétereitől függ. Gyakran szükséges, hogy a kimenő nyomásnak a táp­nyomástól való függőségét csökkentsék. Ezen cél elérésére a mérő- vagy számító be­rendezések elé nyomásszabályozókat kapcsol­nak. Ez az elrendezés azonban nagyon költsé­ges, mert teljes aggregátra van szükség, amelynek a teljes elrendezés levegő-teljesítmé­nyét biztosítania kell. Alkalmaznak kisebb nyomásszabályozókat is, amelyeket a mérő- vagy számító berendezések­be beépítenek és ezek csak a fúvóka-ütközőlap­rendszer táplálását látják el. Ez az elrendezés is viszonylag költséges, minthogy a nyomássza­bályozó egy membránt, a membrán által köz­vetetten működtetett szelepet, egy ellenrugót és gyakran visszavezetést is tartalmaz. Ezen túl­menően ez a légnyomás-szabályozás nem tudja megszüntetni a kimenő nyomásnak a tápnyo­mástól való függését, hanem csak csökkenteni tudja azt. Továbbá a fúvóka-ütközőlap-rendszer számá­ra a tápnyomást a mérő- vagy számító beren­dezés kimenő jeléből is le szokták vezetni. Ez ilyenkor mindig megegyezik a kimenő jellel és már nem konstans érték. Az elrendezés azon­ban bizonyos erősítő típust (alternatív erősítőt) feltételez, amelynek ezen kívül bizonyos felté­teleket ki kell elégítem. Ez az erősítő típus 156932

Next

/
Thumbnails
Contents