156923. lajstromszámú szabadalom • Vegyszerálló klórszulfonált polietilén alapú műgyantalakk és eljárás a lakk előállítására

SZABADALMI 156923 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY jftak Nemzetközi osztályozás: C 09 d 3/58 lip Bejelentés napja: 1967. XI. 03. (PE—639) ORSZÁGOS , TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1969. IV. 25. Megjelent: 1970. XI. 10. Feltalálók: Nagy Imre gépészmérnök, Szigetszentmiklós, Kővári Tiborné vegyészmérnök, Szigetszentmiklós, Veress Sándor gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: Pastmeg'yei Vegyi és Kézműipari Vállalat, Budapest Vegyszerálló, klórszulfonált polietilén alapú műgyantalalfck és eljárás a lakk előállítására A találmány tárgya új típusú, fokozott ellen­állóképességű műgyantalakk és eljárás a,lakk előállítására. Számos eljárás vált ismeretessé vegyszerálló, korrózióvédő és dekoratív hatású szerves bevo­natrendszerek előállítására. Az ismert bevonat­rendszerek légköri korrózió ellen védelmet nyújtanak és kisebb mechanikai igénybevéte­leknek is ellenállnak. Savakkal, lúgokkal vagy sóoldatokkal szemben tartós ellenállóképesség­gel rendelkező és emelt hőmérsékleten dinami­kai erőbehatásoknak ellenálló műgyantalakkot azonban ismert eljárásokkal nem sikerült elő­állítani. Az ipari gyakorlatban előfordul az,. hogy a csővezetékekben továbbított és tartályokban tá­rolt vagy kevert folyadékok szilárd anyagokat, például csapadékot tartalmaznak. A szilárd anyagok erős koptató hatást gyakorolnak á be­vonatrendszerekre, csővezetékek vagy készülé­kek felületeihez feltapadnak, vagy a felületbe inkrusztálódnak, így az ismert műgyantalak­kokkal képzett bevonatok élettartamát nagy­mértékben csökkentik. 10 15 20 25 A bevonandó fémfelületek használat közben, például járművek esetében, különböző frekven­ciájú rezgéseknek és dinamikus deformációk­nak vannak kitéve, így az alkalmazott bevona- so toktól fokozott tapadási és szilárdsági tulajdon­ságokat követelnek meg. A vázolt követelmények sokoldalú és teljes kielégítése az ismert műgyantalakkból álló be­vonatrendszerekkel nem valósítható meg. Ismeretesek például klórszulfonált, polietilén­alapú bevonatok, ezek elasztikusak, a képzett bevonatok vegyszer- és hőállósága is megfele­lő. Hátrányuk abban áll, hogy vegyi igénybe­vétel (savak, lúgok stb.) esetén 6—11 rétegből összetett bevonat felhordása szükséges, az alap­réteg a fémfelülethez gyengén tapad, a többré­teges bevonat nem rendelkezik kellő szilárdság­gal, és koptató igénybevételnél nem tekinthető ellenállónak. A fentieknél keményebb, kopásállóbb és vas­tagabb rétegben felhordható bevonatok képez­hetők különféle epoximűgyantákkal, ill. epoxi­amin kombinációval. A kereskedelmi forgalom­ból ismert „Sekaphän" megjelöléssel gyártott epoxibázisú beégethető és hidegen keményedő bevonat betonsilóknál szerves anyagokat és egyes agresszív folyadékokat tároló tartályoknál és szállításra használt csővezetékeknél például polietilén üzemekben eredményesen alkalmaz­ható. Az epoxi-bázisú, esetleg aminnal kombinált bevonatok hátránya ridegségükben van, a haj­lító vagy lengő igénybevételének nem ellen­állók. 156923

Next

/
Thumbnails
Contents