156919. lajstromszámú szabadalom • Támaszmű kúszó növényekhez, különösen szőlőhöz

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. II. 22. (PA—910) Közzététel napja: 1969. VII. 23. Megjelent: 1970. XI. 10. 156919 Nemzetközi osztályozás: A 01 g 17/04 Beton- és Vasbetonipari Művek, Budapest,---mint a feltaláló Pásztor Mihály mérnök, Budapest, jogutóda Támaszmű kúszó növényekhez, különösen szőlőhöz A találmány támaszmű kúszó növényekhez, különösen szőlőhöz, melynek hálószerűén, cél­szerűen négyzetes kötésben elrendezett, vasbe­ton alaplemezeken nyugvó, nyomásnak igénybe­vett vasbeton oszlopai és ezekkel kapcsolódó 5 hossz- és keresztirányú, húzásnak igénybevett, kihorgonyzott huzalai vannak. Ismeretes, hogy a 150 505 sz. magyar szaba­dalmi leírás szerinti támaszmű a Komló kultúra 10 sajátságainak megfelelően kialakítva 7 m ma­gas, 22 m távolságonként négyzetesen felállí­tott lengő oszlopokból, vihartartó huzalokból, elosztó vezetékekből és teherviselő huzalokból áll és hogy az elosztó vezetékek a teherviselő 15 huzalokon fekszenek, s egymáshoz kötve van­nak. A növény az elosztóvezetékeken függő zsi­nórokon felfut, s így részben a vezetékhez, rész­ben a talajhoz van kötve. Az erőmező a teher­viselő huzalolcon nyugszik és kötéssel adódik át 20 a főhuzalokra. E Komló támaszmű egészében véve e sajátos jellegű kultúra igényein alapuló kialakításánál fogva alkalmatlan a szőlő meg­támasztására. A szőlő támművekkel szemben támasztott követelmények ugyanis a Komlóétól 25 eltérnek. Másrészt e Komló támműnek előnyei mellett az említett felépítésből eredően az a hátránya, hogy a vihartartó szerkezet huzalai­val együtt viharmentes időben nem működik, az egész rendszer minden eleme nem vesz részt % az erőátvitelben. Ezért a rendszer egyes részei nagy igénybevételek esetén csúcsterhelés alá kerülnek, a megengedhető legnagyobb terhelés határértékét megközelítik, esetleg nagyon nagy vihar alkalmával ledőlhetnek. A méretek az ilyen esetek elkerülése céljából való növelése azonban a mű létjogosultsága szempontjából nem előnyös. Szőlőnél a komló támműből az a kedvező tulajdonság látszik hasznosíthatónak, hogy a rudak csak nyomásra, a huzalok pedig csak húzásra legyenek igénybevéve. A kifejezetten szőlőhöz létesített tárnok és támaszműveknél továbbá ismeretes, hogy azok — akár vasbetonból, akár fából készülnek —, használat során hajlításnak vannak igénybevé­ve. Ez a körülmény azzal a rendkívüli hátrány­nyal jár, hogy élettartamuk rövid, a határter­helésre való tervezés miatt a méretek nagyok. Az anyagfelhasználás kedvezőtlenül magas, s e mellett a dinamikus lökések esetén rugalmasan lengve kitérni és elemei egymással a tehervise­lésben együtt működni nem képesek. A találmány elsősorban fenti hátrányok ki­küszöbölését célozva azon a felismerésen alap­szik, hogy a felsorolt kedvezőtlen hatásokat el­kerülhetjük, ha olyan tárnaszművet létesítünk, melynél a mű minden elemét mind viharmen­tes időben, mind vihar esetén az igénybevéte­lek együttes és egyidejű viselésére, mindenek-156919

Next

/
Thumbnails
Contents