156859. lajstromszámú szabadalom • Érzékelőszerv lángöv automatikákhoz

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS Bejelentés napja: 1965. VI. 25. (GI—122) Közzététel napja: 1968. IV. 30. Megjelent: 1970. VIII. 25. 156859 Nemzetközi osztályozás: F 23 n Gyimesi Sándor villanyszerelő, Heinisch József gépésztechnikus, Majsai János villanyszerelő, Szamszló Péter gépésztechnikus, Trungel N. Zoltán elektrotechnikus, Budapest Érzékelőszerv lángőr automatikákhoz Az irodalomból és gyakorlatból gáznemű és fo­lyékony tüzelőanyagú berendezések üzemelteté­sére, ellenőrzésére és működésük biztosságára való számos szerkezet vagy berendezés ismere­tes. Az ilyen berendezések üzemeltetésénél több­féle műveletet kell elvégezni, így pl. az üzembe­helyezéshez, ül. az üzemeltetés alatt szelepet vagy csapot kell kezelni, fáklyás vagy indukciós be­gyújtásúak, a működésük ellenőrzése, ill. bizto­sítása a hőmérséklet függvényében nyitó, ill. zá­ró ún. bimetálos szerkezettel van megoldva. Mű­ködésbeli rendellenességek, üzemzavarok és gya­kori balesetek legtöbb esetben a kezelési teendők körülményességéből, ebből is származható helyte­lén kezelésből vagy a biztonsági szerkezet műkö­dési késedelméből, sőt kimaradásából adódnak. A bimetálos szerkezetek lomhasága, a tartós és nagy hőigénybevételekből származó korai elöre­gedésük miatt működésük bizonytalan, ennek kö­vetkeztében zárásuk kimaradásai gázkiáramlást, lángmentes terek gázzal feltöltődését okozhat­ják, helytelen kezelés vagy gyújtási beavatkozás robbanást, a tüzelőberendezés rongálódását, üzemképtelenséget és életveszélyt okoz. 10 15 20 25 . A találmány az eddigi berendezések felsorolt súlyosabb hibáit és egyéb hátrányait kívánja ki­küszöbölni, kezelése a lehető 4egegyszerűbb, mert csak árambekapcsoló indító műveletet igényel, biztonsági berendezése azonnal (1 mp-en belül) működik. 30 A találmány alkalmazható bármilyen gáz- vagy folyadéktüzelésű berendezéshez mind ipari, mind pedig háztartási célokra. Alkalmazása az eddigi hátrányok megszüntetésén túlmenően továbbfej­lesztést is eredményez, minthogy automatikusan végzi el a gázbegyújtást, szabályozást és optikai láng ellenőrzését és gyorsan, mert pl. gáztüzelő berendezésnél a készülék áram alá helyezése után 10 mp-en belül üzembe helyezi a fűtőberendezést, a kívánt hőfok elérése esetén pedig önműködően kikapcsol, ill. a beállítástól függően visszakap­csol. Bárminemű rendellenesség esetén, mint pl. gázkimaradás, lángszakadás stb. a berendezés 1 mp-en belül lezár. A találmányt bővebben annak egyik — példa­képpen gáztüzelőberendezésnél alkalmazott — példaképpeni kiviteli alakját szemléltető csatolt rajzokkal kapcsolatos alábbi leírása ismerteti. A rajzokon az 1. ábra a berendezés elektromos kapcsolási el­rendezését szemlélteti, a 2. ábra tüzelőberendezéssel kapcsolatos műkö­dési vázlatot mutat, a 3. ábra az izzószálas begyújtó szerkezetet mu­tatja hosszanti oldalnézetben, az érzékelőfejjel, a 4. és 5. ábrák a 3. ábrához tartozó felül- és homlokoldali nézeteket mutatnak, végül a 6. ábra a gázbegyújtó — adagoló szelepet szemlélteti hosszmetszetben. A villamos hálózatról az áram az 1 biztosítón 156859

Next

/
Thumbnails
Contents