156851. lajstromszámú szabadalom • Integráló műszer

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1968. V. 20. (GA—914) Közzététel napja: 1969. VII. 23. Megjelent: 1970. VIII. 25. 156851 Nemzetközi osztályozás: G 01 r Feltalálók: Szmeskó János oki. villamosmérnök, Kalló Miklós oki. villamosmérnök, Budapest Tulajdonos: Gamma Művek, Budapest Integráló műszer Lényeges előnyük miatt rendszeresítették és szabványosították az ipari folyamatszabályozás­ban alkalmazott villamos távadók kimenetének áramgenerátor jellegét. Ilyen áramgenerátor ki­menetű villamos távadó vezérli az integráló mű­szert is. Egyenáramú motor és a tengelyéhez kapcsolt számláló-szerkezet végzi az integrálást. Az egyenáramú motorral szemben — ebben az alkalmazásban — követelmény, hogy a fordulat­száma a bemenő árammal legyen arányos. Az pedig közismert, hogy nem a bemenő árammal, hanem a motor sarkaira kapcsolt feszültséggel arányos a fordulatszám. Mivel a távadó kimenő áramgenerátorának fe­szültsége nincs definiálva — csupán felső hatá­ra liminált — így az áramgenerátorról működte­tett egyenáramú motor fordulatszáma nem de­finiálható. Szokásos azonban a motor forgórésztekercseit egy fémserlegre erősíteni — örvényáramú fék kialakításra. A fordulatszámmal arányos az ör­vényáramú fék fékező nyomatéka, így a motor fordulatszáma a forgórésztekercsen átfolyó árammal közelítően arányos. Ezzel a megoldás­sal széles körben alkalmazott műszereket gyár­tanak. Pontosságuk korlátozott, mert a motor forgórészének csapágyazása és a kefesúrlódás — elkerülhetetlenül — súrlódó nyomatékot ered­ményez. Ez pedig különösen alacsonyabb fordu­lt) 15 20 25 latszámnál jelentős — negatív előjelű — hibát okoz. A találmány olyan integráló műszerre vonat­kozik, melynek a súrlódási nyomatékából adódó hiba kompenzálására segédáramköre van. Kom­penzálatlan integráló műszer esetén alacsonyabb fordulatszámnál 5—10%-ot is elér a hiba. Hasz­nálható pontosságot csak a névleges fordulat­szám 50%-tól felfelé kapunk. Ez pedig fontos azért, mert az integráló műszerrel lényegileg fo­gyasztást mérnek. A fogyasztás pedig elszámolá­si alapot képez. A találmány tehát integráló műszer, amely egyenáramú motort és tengelyéhez fogaskerék­kel kapcsolódó számlálószerkezetet tartalmaz és az áramértékek folyamatos összegezésére, azaz integrálására szolgál, azzal jellemezve, hogy mo­torának segédáramköre van, amely egymáshoz képest sorosan kapcsolt feszültségosztó ellenál­lásokat és az ellenállások csatlakozási pontjához egyik végével kapcsolt segédáram szabályozó el^ lenállást, továbbá tranzisztort tartalmaz, amely úgy van kapcsolva, hogy annak kollektora a se­gédáramszabályozó ellenállás másik végéhez, emittere az egyenáramú motor egyik kivezetésé­hez (a motor kivezetéssel sorbakapcsolt ellenál­lásnak a bemenőkapoccsal ellentétes végéhez), bázisa pedig a motorral a vezérlőáram bemenő­kapcsa felől sorbakapcsolt ellenállásnak a vezér­lőáram bemenőkapcsa felőli végéhez van kötve. 156851

Next

/
Thumbnails
Contents