156809. lajstromszámú szabadalom • Többfokozatú injektoros lamellás vagy katalitfejes sorégő szénhidrogéngázok elégetésére

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÄLMÄNY Bejelentés napja: 1968. IV. 25. (CE—643) Közzététel napja: 1969. VII. 23. Megjelent: 1970. VII. 25. 156809 Nemzetközi osztályozás: F 23 £ Feltaláló: Csernavölgyi László oki. gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: Országos Kőolaj- és Gázipari. Tröszt Gáztechnikái Kutató és Vizsgáló Állomás, Budapest Többfokozatú injektoros lamellás vagy katalitfejes sorégő szénhidrogéngázok elégetésére Hőtermelő berendezések, különösen kazánok üzembetartásánál egyre nagyobb a jelentősége a hagyományos tüzelőanyagokkal szemben a ter­mészetes eredetű gázok, döntően szénhidrogén­gázok alkalmazásának. Az ezen gázokhoz szük­séges gázégők tulajdonsága a városi gázoknál üzemieltetett égőkkel .szemben, hogy nagyobb mennyiségű égési levegő-igénynek és — különö­sen nagyobb teljesítményű, és hosszúkás alakú úgynevezett sorégők esetén — jelentős nehézsé­get okoz a gáznak e nagyobb mennyiségű levegő­vel való egyenletes és állandó arányú elkeverése, valamint a keveréknek az égőn történő egyenle­tes elosztása. A nagy hőteljesítmények általában nagyobb kiömlési keresztmetszetet igényalnek, amely keresztmetszetek mellett már számottevő az égő visszagyulladásániak veszélye is. A találmány olyan lamellás vagy katalitfejes, égy vagy kétsoros sorégő, amely külön levegő­szállító berendezés nélkül injektor alkalmazásá­val biztosítja a nagyobb mennyiségű égési leve­gő bevitelét, a gáz-levegő elegy egyenletes, és ál­landó arányú keverését, az elegynek a sorégő hosszában és keresztmetszetében egyenletes el­osztását, és biztosítja az égő stabil, visszagyulla­dásmentes működését. A találmány szerinti égő szerkezetileg két részre tagozódik, a többfokozatú injektort tar­talmazó tápfejre, és a gáz-levegő elegy elégeté­sét végző égőtestre. A találmány egyik lehetséges kiviteli módját 10 15 ?ü 25 30 az 1. ábra tünteti fel. A gáz a (d) gázvezető csö­vön, és azon elhelyezett fúvókán keresztül lép be a tápfejbe, ahol az (e) primer injektorban keve­redik az (e') nyíláson keresztül magával ragadott levegővel. Az így kialakuló gáz-levegő elegy, amely a kellő mennyiségű levegőt még nem tar­talmazza, a primer injektor keverőterén és az azon kiképzett konfuzoron keresztül az (f) sze­kunderinjektorba jut, ahol az (f) nyíláson ke­resztül viszi be a további szükséges levegőt. Az (,e') és az (f) levegőbeömlő nyílások keresztmet­szete a helyes arányok beállítása érdekében vál­toztatható. Az (f) szekunder injektor csatlakozik az égőtestre. A szénhidrogéngázok, fűtőértékétől függően az égőfejben szükség esetén tercierin­jektor is kiképezhető hasonló módon. Az égőtest hengeres, vagy más prizmatikus alakú kamrából áll, amely alkotója mentén ten­gelyirányban állandó keresztmetszetű méretek­kel rendelkező égőfejet tartalmaz. Az égőfej le­het egy vagy kétsoros, lamellás vagy keramikus. Az égőtestben annak keresztmetszetéhez igazodó alakú ferde helyzetű (h) nyelvet helyezzük el an­nak érdekében, hogy az égőtest keresztmetszete a nyomásesésnek megfelelő mértékben csökken­jen. Az égőfej alá szorosan az égőfejhez simulva Dawy-hálót feszítünk ki. Körkeresztmetszetű égőtest mellett az égőfejek lehetséges elhelyezési változataira mutat példát az. A/l, A/2, A/3 ábra, 156809

Next

/
Thumbnails
Contents