156800. lajstromszámú szabadalom • Fékrendszer, főleg földalatti bányaüzemek sínjárműveihez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LE ÍRÁS Bejelentés napja: 1968. V. 10. (BE—950) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbségei: 1967. V. 11. (B 92 468), 1968. III. 13. (B 97 062) Közzététel napja: 1969. VII. 23. Megjelent: 1970. VIII. 25. ., 156800 Nemzetközi osztályozás: B 61 h Feltalálók: Theodor Kolk mérnök, Datteln, Wilhelm Wertelewski konstruktőr, Waltrop, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Becorit Grubenausbau GmbH, cég, Recklinghausen, Német Szövetségi Köztársaság Fékrendszer főként földalatti bányaüzemek sínjárműveihez 1 A találmány fékrendszer főként földalatti bányaüzemekben használatos sín járművekhez, például keskeny nyomtávú vagy egysínű vas­utakhoz, amelynek legalább egy,4»yomóközeggel nyitott helyzetben tartható fékpofája van, ame­lyet fékezési értelemben visszaállító elemek ter­helnek. Ismertek olyan szelepeik, laimelyek szelep tes­te egy téren vagy rendszeren belül meghatáro­zott nyomóközegnyomás túllépése esetén a sze­lepülésről felemelhető és a túlnyomás alatt álló nyomóközeget mindaddig kifolyni engedi, amíg ismét be nem áll a szelepen mindenkor beállított nyomóközegnyomás. Ezután a szeleptesteket er­re alkalmas rugalmas elemek ismét visszanyom­ják a szelepülésre, és a teret, illetve rendszert nyomóközeget át nem eresztően lezárják. Ilyen szelepek csak akkor használhatók, ha ar­ról van szó, hogy a tereket, nyomóközeg rendsze­reket vagy hasonlókat túlnyomás ellen védjük. Ezek azonban olyan esetekben nem alkalmazha­tók, amelyeknél egy előre meghatározott nyomó­közegnyomás meghatározott érték alá csökkené­sét kell ellenőrizni és e nyomás alá jutásnál adott esetben kapcsolási és/vagy szabályozási működéseket kell kiváltani. Különleges nehézségek lépnek föl olyan ese­tekben, amelyeknél a hidraulikus fékrendszeren belül a nyomóközeg nyomása egy minimális nyomás alá ellenőrizhetetlen módon csökken. 10 15 20 25 30 Ennek az lehet a következménye, hogy a nem fékezés folyamán hidraulikus nyomás réyén ru­gók visszaállító ereje ellenére nyitott helyzetben tartott fékpofák a nyomóközeg nyomásának csökkenése következtében nem ellenőrzött mó­don lassanként a féktámaszon csúsznak és ezál­tal gyorsan elhasználódnak. Ennek ismét követ­kezménye, hogy szándékos fékezés esetén a fé­kek vagy csak időkéséssel működnek, vagy pe­dig többé nem áll rendelkezésre a teljes fék­hatás. A találmány feladata főként földalatti bánya­üzemek sínjárműveihez, például keskeny nyom­távú vagy egysínű vasutaihoz olyan fékrendszer létesítése, amelynél az ismert szerkezetkivitelek­nél tapasztalt hátrányos tulajdonságok ki van­nak küszöbölve és a fékrendszer állandóan a megengedhető minimális nyomásra van szabá­lyozva és ettől függően kapcsolási és/vagy sza­bályozási műveletek váltódnak ki. A találmány e feladatot olyan fékrendszerből kiindulva oldja meg, amely fékrendszer főként földalatti bánya­üzemben alkalmazott sínjárművekhez, pl. kes­keny nyomtávú vagy egysínű vasutakhoz hasz­nálható, amely fékrendszernek legalább egy nyomóközeg által nyitott helyzetben tartható és fékezési értelemben visszaállító elemek által ter­helt fékpofája van, amely fékrendszer jellemző­je, hogy a fékrendszeren belül egy előre meg­határozott nyomóközegnyomás alá csökkentő 156800

Next

/
Thumbnails
Contents