156789. lajstromszámú szabadalom • Elrendezés járművek állandó magasságban tartására szolgáló légrugók pneumatikus vezérlésére, három szabályzószelep segítségével

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI IE ÍRÁS Bejelentés napja: 1968. IV. 17. (AU—194) 156789 \ ""' www ;* ? Nemzetközi osztályozás: B 60 g 19/00 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Csehszlovákiai elsőbbsége: 1967. IV. 17. (2769—{67) Közzététel napja: 1969. VI. 28. Megjelent: 1970. VII. 25. Feltaláló: Krejcir Oldrioh Ose mérnök, Liberec XV, Csehszlovákia Tulajdonos: Autabrzdy Jablonec Narodni podnik cég, Jablonec nad Nisou, Csehszlovákia Elrendezés járművek állandó magasságban tartására szolgáló légrugók pneumatikus vezérlésére három szabályzószelep segítségével A találmány elrendezés járművek állandó ma­gasságban tartására szolgáló légrugók pneuma­tikus vezérlésére három szabályozószeleppel, amelyek a statikus terheléstől függően vannak működtetve, mimellett ez a jármű egyszerű vagy ikertengelyekkel van kiképezve és szabá­lyozószelepekkel van ellátva. A találmány sze­rinti megoldás vegyes rugózáshoz is alkalmaz­ható pl. ahol a légrugón kívül a jármű járulé­kos laprugókkal is el van látva. A találmány célja a jármű magasságának állandó szinten tartásához szükséges vezérlés (megoldása és a jármű illetve az alváz csavarásra történő igény­bevételének korlátozása. A légrugózás pneumatikus szabályozására —• abból a célból, hogy a jármű magasságát vál­tozó statikus terhelés esetén is állandó értéken tartsák — szabályozószelepek segítségével van mód, amely szabályozószelepek a tengelynek és féltengelyeknek a karosszériához képesti relatív elmozdulása által vannak működtetve. Ez a relatív elmozdulás, melyet a statikus terhelés­változás hoz létre mechanikus vagy elektromág­neses úton van a szelepekre továbbítva. Ezen szabályozószelepek működése általáno­san ismert és a légrugóban levő levegőmennyi­ség szabályozásának elvén működnek. A szabá­lyozószelepek a légrugók állandó statikus ma­gasságát oly módon szabályozzák, hogy azt a légmennyiséget juttatják a légrugóba, amely a statikus terheléssel, egyensúlyt tart és ily mó­don a jármű azonos magasságban helyezkedik el. A szabályozásnál szükséges nyomólevegő 5 utántöltést vagy közvetlenül kompresszor bizto­sítja, vagy erre á célra egy tárolótartály szol­gál. A szabályozásnál felhasznált levegő vagy az atmoszférába távozik, vagy egy különleges tartályba jut, ahonnan elvezetve más célra hasz-10 nálható illetve pl. a kompresszor nyomóvezeté­kébe juttatható. Az eddig ismert jármű légrugók pneumatikus szabályozó rendszerek, amelyek három szabályo-15 zószeleppel működtek, olyan elrendezésűek, hogy a három szabályozó közül az egyik az egyik egyszerű vagy ikertengelyt, és a másik két szabályozószelep a másik egyszerű vagy ikertengely szabályozószelepeit vezérli. Mind-20 egyik szaMlyozószelep csupán azt a légrugót vezérli, amely légrugó tengelyének relatív el­mozdulása által van működtetve. Olyan tengely­nél, amely két szabályozószelepet működtet, mindegyik szabályozószelep csak a vele azonos 25 járműoldalon elrendezett légrugót vezérli. Ilyen légrugózás szabályozó szisztémának az az előnye, hogy három szabályozószeleppel a jármű mindkét oldalán a légrugókban azonos légnyomás tartható fenn. A légnyomás nagysá­£0 gát csupán a terhelés befolyásolja, amely a ten-156789

Next

/
Thumbnails
Contents