156786. lajstromszámú szabadalom • Eljárás foszforésztereknek, valamint ezeket tartalmazó szereknek előállítására

. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. XI. 20. (AI—113) Svájci elsőbbsége: 1966. XI. 21. (Nr. 16667/66) Közzététel napja: 1969. VI. 28. Megjelent: 1970. VII. 25. 156786 űm&\ Nemzetközi osztályozás : C 07 c3 Feltalálók: Dr. Böhner Beat vegyész, Riahen/Basel, Dr. Rüfenacht Kurt vegyész, Basel, Svájc Tulajdonos: AGRIPAT S. A. cég, Basel, Svájc Eljárás foszforésztereknek, valamint ezeket tartalmazó szereknek előállítására A találmány ciklobutén-gyűrűt tartalmazó új íöszforészteréknek, valamint ezeket hatóanyag­ként tartalmazó kártievőirtószereknelk az előállí­tására.. Ciklohexenil- és cüalöpenttenil-f oszf or- és -tio­foszforésztereket már előállítottak egyes esetek­ben & vizsgálták ezek inszektiicid hatékonysá­. gát is [vö. pl. 323 228 sz. svájci,, 1 002' 248 sz. brit szabadalmi leírás; A. N. Pudovik, Zs. Obscs. Him. 25, 2173—2182 (1955) C. A. 50, 8487c (1956); B. A. Arbuzov, Izv. Akad. SzSzSzR 1961, 2020—2028, C. A. 56, 11 457f (1962); J. F. Lutszenfco, Doki. Akad. Nauk SzSzSzR 135, 860—863 (1960), C. A. 55, 14 287b (1961)], nem voltak azonban eddig ismeretesek cilkl'dbutén­-foszforészterek. E kifejezés alatt olyan foszfor­észtereket értünk, amelyek egy kondenzált gyű­rűrendszert tartalmazó ciklobutenol maradóká­val vannak észterezve. A találmány szerinti eljárást, mellyel akari­cid, inszekticid és nematocid hatású, a csatolt rajz szerinti i(I) általános képletnek megfelelő ciklobutén-foszforészterleket állítunk elő, mely képletben Hí R2 rövidszénláncú alkilgyök vagy fenil­gyök, rövidszénláncú alkilgyök, 10 R3 Mór- vagy brómatom, iwidszénláneú alkilgyök vagy fenilgyök, X és Y egymástól függetlenül oxigénatom vagy ,Qgy —N— csoport, ahol R rövidszón-R láncú alkilgyököt képvisel, A helyettesítetlen vagy helyettesített, telí­tett vagy oleflinszerűen telítetlen 3—6 tagú alifás híd, trimetilénoxi^csoport vagy o-fenilénmetilén^csoport, — az jellemzi, hogy valamely, a (II) általános kép­letnek megfelelő a-halogén-ciklobutanont, mely 15 képletben .. Hal klór- vagy brómatomot jelent, R3 és A pedig a fenti jelentésű, — 20 oldószer vagy hígítószer jelenlétében vagy énei­kül egy (III) általános képletű foszforészterrel reagáltatunk, aholis e képletben Z rövidszénláncú alkilgyököt kép-25 visel, Rí, R2, X és Y jelentése pedig a fenti. Az (I) képletű ciklobuténnfoszforészterek kü­lönösen értékeseik növényeknek, valamint ter-30 mény-készleteknek kártevők elleni védelmére 156786

Next

/
Thumbnails
Contents