156778. lajstromszámú szabadalom • Golyós társasjáték

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. II. 14. (ZO—106) Közzététel napja: 1969. V. 27. Megjelent: 1970. VI. 01. 156778 <,<'- u »> -ft Szabadalmi osztály: 77 d 7/02 Nemzetközi osztály: A 63 f 7/02 Decimái osztályozás: 795.211 Zoltáni Lajos nyugdíjas, Balatonalmádi Golyós társasjáték í Szórakozóhelyek, játéktermek számára alkal­mas olyan társasjáték, amellyel ellenőrzés mel­lett lehet játszani, eddig ismert nem volt. Az is­mert golyós játékok általában a billiard, ill. a lyukbilliárd különböző változatait valósítják meg. A rulett, mint tiltott szerencsejáték nem al­kalmazható, emellett nem- kölcsönöz a játéknak versenyszerű érdekességet és nem ellenőrizhető. Ismert továbbá olyan labdajáték, amelynél a labdákat villamos motorral hajtott ventillátor légárama dobja fel egy ferde felületre és az er­ről elpattanó labdák nyílásokkal ellátott asztal­lapra esnek. Ez a játék a motorral forgatott ven­tillátor alkalmazása miatt bonyolult és költséges és a versenyszerű játékszabályok alkalmazását ugyancsak nem teszi lehetővé. Találmányom célja olyan golyós társasjáték kidolgozása, amely versenyszerűen játszható, könnyen ellenőrizhető és mindenféle csalás le­hetőségét kizárja. A taMlmány tárgya golyós társasjáték. A ta­lálmány lényege, ha egymás alatt elhelyezett go­lyókeverő dobja, adagoló csöve, golyópályákra osztott és indító rekesszel ellátott lejtős asztala, végül záró-nyitó elemmel ellátott- golyógyűjtő csöve van. A készülék indítórekeszének az adagolócső alatt, a golyópályák hosszirányára merőleges nyílása, valamint ezzel párhuzamos forgástenge­lye és golyótámasztó határoló fala van. Az ada­golócső tartója csúszópályára van felfűzve, 10 IS 20 25 30 amelynek hossziránya az indítórekesz nyílásá­val párhuzamos. A készülék golyógyűjtő csöve emelőcsőhöz csatlakozik, amelynek vége a keve­rődob betöltő nyílása felett van. Az emelőcsőben emelőszerkezet van, amely emelőtestből és ennek az emelőcsőből kivezetett mozgató rúdjából áll. A berendezés gépesítve, ül. automatizálva is al­kalmazható. A találmány szerinti golyós társasjáték egyik példaképpeni kiviteli alakját teremjátékként va­ló alkalmazás esetére ismertetjük. Az 1. ábra a készülék távlati képét, a 2. ábra a lejtős asztal hosszmetszetének egy részét mutatja. Az 1 forgatókarral ellátott 2 golyókeverő dob­ból a golyók összekeverése és a 2 dob megállí­tása után a 3 nyíláson át kieső golyók a 4 töl­cséren át az 5 adagoló csőbe esnek. Az 5 adagoló cső 6 tartója a lejtős 7 asztalhoz rögzített 8 csú­szópályára van felfűzve és azon a 7 asztal ke­resztirányban elcsúsztatható. A 7 asztalon a 9 golyópályák vannak kiképzeve. Az 5 adaoló cső alatt, a 7 asztal keresztirány­ban helyezkedik el a 10 indítórekesz, amely a 11 tengely körül a 12 fogantyúval felfelé elbillent­hető. A 10 indító rekesz 13 felső lapján a 14 nyí­lás van, 15 oldallapja pedig a 9 golyópályák fel­ső végét zárja le.­A 14 nyílás az 5 adagoló cső alatt helyezkedik el. Az 5 adagolócső a 8 csúszópályán való el­csúsztatása során a 14 nyíláson át a 9 golyópá­lyák mindegyikébe egy-egy — színezéssel, szá-156778

Next

/
Thumbnails
Contents