156722. lajstromszámú szabadalom • Önbeálló függesztőszerkezet erőgéphez, főleg alacsonytörzsű gyümölcsfák és egyéb növénykultúrák korona alatti területének gépi művelésére

SZABADALMI 156722 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Hr i^*X áfa Szabadalmi osztály 45 a 59/00; 45 a 71/06 fgl Bejelentés napja: 1968. IV. 27. (KE—820) Nemzetközi osztály: A 01 b 59/00; A 01 b 71/06 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1969. VI. 28. Megjelent: 1970. VI. 01. Decimái osztályozás: 631.312.024; 631.31—232 Feltalálók: Csiik Pál, Budapest, Kocsis Lajos, Érdparkváros Tulajdonos: Kertészeti Kutató Intézet Gazdasága, Törökbálint önbeálló függesztőszerkezet erőgéphez, főleg alacsonytörzsű gyümölcsfák és egyéb növénykultúiák korona alatti területének gépi művelésére 1 A találmány önbeálló függesztőszerkezet, amely erőgéppel van társítva és amelyet különö­sen alacsony törzsű gyümölcsfák és egyéb növénykultúrák korona alatti területének gépi művelésére használnak. Az irodalomból és a gyakorlatból ismertek olyan megoldások, amelyekkel magas törzsű gyümölcskultúráknál sík területet meg lehet művelni. Ilyen pl. az oldalazó tárcsa, amelynek azonban tárcsaméretei nagyok, iránytartása pe­dig pontatlan. Ismeretesek az erőgépen hátul há- -rom pontban felfüggesztett rotációs kapák, ame­lyek a talaj egyenetlenségeit követni tudják, azonban a talaj ferdeségeit nem. A rotációs ka­pákat is csak magas törzsű gyümölcskultúrák­nál lehet alkalmazni és a sorközöknek így is csak egy részét — mintegy kétharmadát — lehet megművelni, sík terület esetén. Azonban egy széles, mintegy 1,5 m-es műveletlen sáv marad vissza, amit csak kézi erő segítségével lehet meg­művelni. Ismét más ismert megoldás szerint az erőgéphez hátul oldalt kapcsoltak egy oldal­irányban hidraulikával ide-oda mozgatható ro­tációs kapát, amelynek hátránya volt, hogy egy­részt csak sík talajon tud dolgozni, különböző lejtésszögű talajokon nem, másrészt haladási se­bessége kicsi. Ismeretesek azonkívül olyan megoldások is, amelyeknél az erőgépről oldalt előrenyúló kapát alkalmaznak, amelyet hidraulikával állandóan kitolnak vagy behúznak, amint a művelőeszköz 10 15 20 25 S0 egy fához ér. Ennek hátránya, hogy a kapa súly­pontja az erőgép tengelyén kívül esik, tehát nincs kiegyensúlyozva, iránytartása nem pontos, azonkívül haladási sebessége nagyon csekély, mert a kapa nagy tömegét nagyon sokszor kell ki-be mozgatni. Ezt csak kis haladási sebesség mellett lehet biztosítani, azonban még így sem lehet iránytartást garantálni..Ismeretesek továb­bá olyan megoldások, amelyeknél a művelőesz­köz tartószerkezetét rugó segítségével magas­ságirányban állítani lehet, azonban ez sincs az erőgép tengelyére kiegyensúlyozva, így tehát nem iránytartó. Amellett szerkezete nagyon bonyolult. A találmány célja a fenti hiányosságok ki­küszöbölése és olyan önbeálló függesztőszerkezet létesítése, amellyel alacsony törzsű gyümölcsfák esetében a korona alatti területet a gyakorlatban előforduló összes talaj adottságok esetében gépi­leg meg lehet művelni, ill. gyomtalanítani lehet és a kézi munkaerőt teljes egészében el lehet hagyni. A találmány értelmében ezt azáltal oldjuk meg, hogy az erőgép eszközhordó gerendelyére tartószerkezet van erősítve és ehhez az erőgép hossztengelyére kiegyensúlyozott keretszerkezet van csuklósan csatlakoztatva, amelynek a ge­rendellyel párhuzamos egyik oldalára a keret­szerkezetre erősített függőleges tengely 'körül, rugó ereje ellenében elforduló vízszintes ten­gelye, és a vízszintes tengely körül elforduló 156722

Next

/
Thumbnails
Contents