156692. lajstromszámú szabadalom • Csillapítóberendezés húzógéphez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. I. 25. (Dl—147) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1967. I. 28. (D 52 133 Ib/7b) Közzététel napja: 1969. V. 27. Megjelent: 1970. VI. 01. 156692 Szabadalmi osztály. 7 b 1—13 Nemzetközi osztály: B 21 c Decimái osztályozás: s Feltalálók: Dronsék Max Günther oki. mérnök, Nürnberg, Butzer Heinrich technikus, Nürnberg, Breuer Klaus gépészmérnök, Schwabach, Gerretz Josef mérnök, Süchteln, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Mannesmann—Meer A. G. (Mönchengladbach), mint a Diehl-cég (Nürnberg) jogutóda, Német Szövetségi Köztársaság Csillapítóberendezés húzógéphez A találmány tárgya csillapítóberendezés hú­zógépekhez, különösen hosszú csövek és rudak húzásánál használt húzópadok húzókocsijaihoz. Ismeretesek olyan húzókocsikon alkalmazott csillapítóberendezések, amelyek a húzókampó és a húzókocsi között vannak elhelyezve és lé­nyegében ütközőrugókból' vagy kettős hatású folyadékfékekből állnak, amelyeknek a kezdeti állapotba való visszatérítése a húzási folyamat befejezése után járulékos rugókkal történik. (DBP 859,437) Az ilyen berendezések főleg azt a célt szolgálják, hogy csökkentsék a húzási fo­lyamat kezdetén fellépő túlságosan nagy kezdő­nyomásokat és részben még arra is szolgálnak, hogy csillapítsák a húzókocsin a húzási folyamat végén fellépő tömegerőket azért, hogy a húzó­kampót ne érjék túlzott nagyságú ütőerők. Ezek elsősorban az eddig szokványos húzómunkákhoz alkalmasak. A húzópadok racionalizálása céljából kívána­tos minél hosszabb csöveket vagy rudakat egyetlen munkamenetben előállítani. Ennél a feladatnál azok a nehézségek növekednek meg, amelyeket a húzott anyagban a húzási folyamat alatt felhalmozott energia ütésszerű felszabadu­lása okoz, amikor a húzott anyag a húzógyűrű­ből kilép, ami a húzandó áru hosszától függően a húzott áru jelentékeny mértékű felgyorsulá­sát okozza a húzás irányában. Miután a gyorsu­lási erők a húzandó anyag hosszával és tömegé-10 15 20 25 30 vei növekednek; ezek az erők és a húzandó anyag saját stabilitása a meghatározó tényezők a maximálisan elérhető húzási hosszra. Ismeretes intézkedés a maximális húzási hosz­szúság megnövelésére a húzókocsi alatt elhelye­zett rugós ütköző alkalmazása. Ennél az elren­dezésnél a húzott anyag, pl. cső, amikor a hú­zópofákból kiszabadul a relatív nyugalmi hely­zetben levő húzókocsin a fellépő gyorsulási erőktől lefelé eltérítődik, felütközik a rugós üt­közőre. Ennek az elrendezésnek az a hátránya, hogy a húzott anyag az eltérítés alatt a tárolt és ekkor felszabaduló energiától tekintélyesen felgyorsul. Az ütközőn ily módon előálló nagy felütközési sebesség, valamint az ütköző által okozott hirtelen lefékezés a csővég zömítését okozza, aminek következtében az ismert haty­tyúnyak képződés lép fel. Miután az ütköző azonnal visszarugalmaz, a cső az ellentétes irányban újra felgyorsul és a még egyenes má­sik csővég a húzógyűrű-tartóra ütközik, ami egy újabb hattyúnyak képződésére vezethet. A találmány tárgya olyan csillapítóberende­zés, amelyik a hosszú csövek vagy rudak húzá­sánál fellépő hattyúnyak képzést megelőzi az­által, hogy a húzott anyagnak a húzógyűrűből való kilépés utáni felgyorsulását megakadá­lyozza. A feladatot a találmány szerint olyan húzóko­csival oldjuk meg, amelynek a húzási irányban közvetlenül a húzott árúra felfekvő, illetve a 156692

Next

/
Thumbnails
Contents