156617. lajstromszámú szabadalom • Eljárás etilén polimerizációjára

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. III. 06. (IE—306) Nagy-Britanniai elsőbbségei: 1967. III. 06. (10 464/67), 1967. XII. 20. (57 911/67) Közzététel napja: 1969. V. 27. Megjelent: 1970. VI. 01. 156617 itpftfär Szabadalmi osztály: 39 c Nemzetközi osztály: C 08 f Decimái osztályczás: *i Feltalálók: Ballard Denis George Harold vegyész, Mediniger Till vegyész, Runcorn, Cheshire, Nagy-Britannia Tulajdonos: Imperial Chemical Industries Limited, London, Nagy-Britannia Eljárás etilén polimerizációjáíra Találmányunk tárgya eljárás etilén polimeri­zálására, éspedig etilén nagynyomású polimeri­zációjára, melynél iniciátorként rc-aUil átmeneti fémvegyületeket alkalmazunk. Ipari méretekben az etilén-polimerizálására háromféle típusú eljárást alkalmaznak; az egyik csoportba a nagy nyomásokon (1O0O atm. és e felett) szabad gyökök által iniciált polimerizá­ciók tartoznak; a másik csoportot a kis nyo­másokon (1—30 atm.) komplex organo-fém ini­ciátorok alkalmazásával végrehajtott polimeri­zációk képezik és a harmadik csoportba a fém­oxid katalizátorokat alkalmazó, közepes nyomá­son (10—60 atm.) dolgozó eljárásokat soroljuk. Az első eljárást „nagynyomású", míg a másik kettőt „kisnyomású" eljárásnak nevezzük és a kapott termékekre általában, mint „kis sűrű­ségű" és ,,nagy sűrűségű" polietilénekre hivat­kozunk. Olefintípusú telítetlen vegyületek, pl. etilén polimerizációjánál iniciátorként már korábban is javasoltak u-allil átmeneti fémvegyületeket. E polimerizációs eljárásokat azonban kizárólag tipikus kisnyomású körülmények között hajtot­ták végre. 'Etilén 100 atm.^nál nagyobb nyomá­son történő poliineirizációjának iniciálására még soha sem javasoltak Tc-allil-vegyületet. Azt találtuk, hogy bizonyos 7t-allil-átmeneti fémvegyületek felhasználhatók etilén nagynyo­mású polimerizációjának iniciálására. Ezzel az eljárással gazdaságosan nagyobb sűrűségű, li­neárisább és merevebb polietilének állíthatók elő, mint az ismert nagynyomású eljárás eseté­ben. Az iniciátorok aktivitása is megnő, ami 5 ' kisebb initiator felhasználást tesz lehetővé. Találmányunk tárgya eljárás etilén polimeri­zácíójára, amelynek során etilént legalább 1000 atm. nyomáson a periódusos rendszer IVA—VIA 10 csoportjaiba tartozó átmeneti fém Toallil-vegyü­letét tartalmazó iniciátorral hozunk érintkezés­be. A fent említett periódusos rendszer Parting­ton: „General and Inorganic Chemistry" (Mac-15 millan, 2. kiadás) c. művének hátsó belső borító­lapján feltüntetett hosszú periódusos rendszer értendő. A reakciónál a nyomást és a hőmérsékletet előnyösen úgy választjuk meg, hogy a reakció-20 elegy a reaktorban egyetlen folyadék-<fázist ké­pezzen. Amennyiben a nyomást és a hőmér­sékletet úgy kombináljuk, hogy a reakció-elegy nem egyetlen folyadék-fázist képez, a termék egységessége nem-kívánatos módon romolhat. 25 Az egyetlen folyadék^fázis további előnye, hogy a reaktorban a robbanáshoz vezető bomlások valószínűségét nagymértékben csökkenti. Fo­lyamatos polimerizáció-vezetés esetében a re­akció-elegyet a reaktorból való eltávolításig 30 célszerűen egyetlen folyadék-fázis alakjában 156617

Next

/
Thumbnails
Contents