156580. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nagymolakulájú vegyületeknek oldatokból való kiválasztására

SZABADALMI 156580 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS «afe^ Szabadalmi osztály: 12 d 1 9 Bejelentés napja: 1966. IX. 09. (Cl—659) Lengyelországi elsőbbsége: 1965, IX. 09. Nemzetközi osztály: B 01 d ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1969. V. 27. Megjelent: 1970. VI. 01. Decimal osztályozás.: -Feltalálók: Zawada Tádeusz tud. kut, Kedzierzyn, Oblój Józef professzor, Kedzierzyn, John Roman tud. kut., Kedzierzyn, Orlowslki Ludiwik tud. kut., Katowice, Szandar Ludwik tud. but., Kedzierzyn, Lengyelország Tulajdonos: Instytut Oiezkiej Syntezy Organicznej W Blachowni Slaskiej k/Kedzierzyn cég, Kedzierzyn, Lengyelország Eljárás nagy molekulájú vegyületeknek oldatokból való kiválasztására A találmány tárgya eljárás nagymolekulájú vegyületeknek, kiváltképpen elasztomereknek oldatokból való kiválasztására. E vegyületek olefinek és diolefinek, például etilén és propilén, butadién, izoprén stb., po­limer izáció ja útján nyerhetők. Ezek az oldatok az elasztomerek mellett a polimerizációs kata­lizátorok maradékait, így többek között vana­dium-, kobalt- és titánsókat is tartalmaznak, melyek a polimerizációs termékből legelőnyö­sebbenv az elasztomer kiválasztása folyamán tá­volíthatók el. Ismeretesek eljárások, melyek során az elasz­tomert oldataiból metilalkohollal, izopropilalko-* hollal vagy acetonnal választják ki, (49167 sz. lengyel szabadalmi leírás) mimellett ezeket a műveleteket gyakran a katalizátormaradékok kimosásával kötik össze. Ezen eljárások során nehézségek mutatkoznak azonban a termék szá­rítása és az oldószer visszanyerése folyamán (1,133.131 sz. NSZK szabadalmi leírás). Ismeretesek továbbá eljárások, melyek során az elasztomert az oldatból vízgőzzel választják ki (1,120.138 sz. NSZK szabadalmi leírás), ahol ez a művelet az elasztomer felületének mecha­nikai megújításán alapszik és például megfele­lően szerkesztett keverőberendezésben kivite­lezhető. Az eljárás kivitelezésére alkalmas berendezés is ismeretes, mely különféle alkotóelemek kom­binációja, így többek között a polimer extrudá-10 15 20 25 30 lására és a vízgőzáram előállítására alkalmas berendezésből áll, ahol a vízgőzáramot a poli­mer folyására merőlegesen irányítják. A találmány szerinti eljárás során a polimeri­zálás vagy polikondenzálás útján nyert polimer szénhidrogénes oldatát — amely a polimer mel­lett katalizátormaradékokat, főképpen a kész­termék öregedésállóságára kedvezőtlen hatást kifejtő nehézfémvegyületeket, így kobalt-, va­nadium- és titánvegyületeket tartalmaz — felü­letaktív anyagok alkoholos oldatával, pl. egy nemionos emulgátorral, 1000—5000 rész nagymo­lekulájú vegyületre számítva 1 rész emulgátor­ral elegyítjük. Elasztomerek előállítása során felületaktív anyagok mellett töltőanyagokat, így kormot vagy olajat is alkalmazunk. 100 rész elaszto­merre 100 rész töltőanyagot számítunk. A nagymölekulájú vegyületek emulgátorral, vagy emulgátorral és korommal elegyített olda­tát a porlasztó-berendezés közepébe tengely­irányban bevezetjük, ahol a koaxiálisán irányí­tott, a porlasztást, koagulálást és az oldószer el­gőzölögtetését előidéző vízgőzárammal találko­zik. Ezután az egyesített áramokat permetezőbe­rendezéssel rendelkező ciklon-multiciklon vagy hidrociklon-berendezésbe irányítjuk, ahol a nagymolekulájú anyag vizes szuszpenziójától az oldószergőzöket elválasztjuk. A felületaktív anyagok jelenléte a koagulátum kedvezőtlen 156580

Next

/
Thumbnails
Contents