156505. lajstromszámú szabadalom • Kétpengés nyírófej borotvakészülékhez

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. VII. 06. (IE—276) Svájci elsőbbsége: 1966. VII. 06. (9842/66). Közzététel napja: 1969. III. 24. Megjelent: 1970. V. 02. 156505 / v Szabadalmi osztály: 69 20—21 Nemzetközi osztály: B 26 b Decimái osztályozás: Feltalálók: Pütterer Bodo mérnök, Sairnan, Fritschy Hugo konstruktőr, Sächseln, Görlinger Klaus szerszámkészítő, Sachsein, Svájc Tulajdonos: The Gillette Company Prudential Tower Buildings Boston, Mass. ö. 2199., Amerikai Egyesült Államok Kétpengés nyírófej borotvakészülékhez 1 A találmány kétpengés nyírófej borotvakészü­lékhez. Ismeretesek már borotvakészülékek külső és belső fóliával, amelyek vágónyílásokkal vannak ellátva, és legalább egy élük mentén nyílásaik vannak hosszú szőrök, vagy haj levágásához, és a fóliák a nyílások tartományába le vannak haj­lítva. Bebizonyosodott, hogy ilyen vágófejjel hosszú szőrök vágásánál nem lehet jó vágóhatást elérni, mivel nagyon nehéz a nyílásokat a lehaj­lított él tartományában úgy kialakítani, hogy biztosítva legyen a vágófóliák egymással való jó érintkezése ezen a tartományon belül. A találmány feladata olyan kétpengés nyíró­fej jel ellátott borotvakészülék létesítése, amely­nek hosszú szőrök vágásánál is jó vágóhatása van, és egyszerű felépítésű. A találmány értelmében ezt a feladatot azáltal oldjuk meg, hogy az ismert kétpengés nyírófej­jel kialakított borotvakészülékből kiindulva az egyik fóliának a nyílások tartományábain vágó­fogai vannak, és úgy van meghajlítva, hogy a vágófogak szabadon álljanak. Ezáltal elérhető, hogy a vágófogak szorosan a másik fóliára tud­janak ráfeküdni, úgy hogy mindig jó vágóhatást lehessen elérni. Rendkívül hosszú szőrök számára jó vágóhatás adódik akkor, ha a külső fólia nyílásokkal ellá­tott széle előtt egy fésűszerű részt helyezünk el. Ez a rész a hosszú szőröknek a nyílásokba való befűzéséről gondoskodik. Bebizonyosodott az is, 10 15 20 25 30 hogy ilyen résznek az alkalmazása a bőrt kevés­bé ingerli. Előnyösen mindegyik fóliát formát adó külső tartórészbe függesztjük be, és rugózó, alakjában a külső tartórészben illeszkedő belső tartórész segítségével előfeszítessel rögzítjük. Ez a kiala­kítás egyszerű felépítést ad, és megkönnyíti a készülék karbantartását. A vágófogakkal ellátott fóliát a találmány sze­rint rendkívül egyszerűen lehet előállítani az­által, hogy ezt a fóliát a lehajlítandó élek tarto­mányában U-alakú bevágásokkal látjuk el, és ezután a bevágások szárainak végtartományait úgy hajlítjuk le, hogy a bevágásokkal körülha­tárolt, a vágófogakat képező tartományokat nem hajlítjuk meg. Előnyösen az U-alakú bevágásokat már a fólia galvanoplasztikái gyártásakor létrehozzuk. A találmányt részletesebben a rajz alapján is­mertetjük, amely a találmány szerinti nyírófej példakénti kiviteli alakját tünteti fel. Az 1. ábra különböző borotváló szakaszokkal ellátott fólia felülnézete. A 2. ábra U-alakú tartórésszel ellátott külső fólia perspektív képe. A 3. ábra V-alakú tartórésszel ellátott belső fólia perspektív képe, amely a hosszú szőrök tartományában le van hajlítva. A 4. ábra a 3. ábra szerinti elrendezés, azon­ban a találmány szerint szabadon álló fogakkal. 156505

Next

/
Thumbnails
Contents