156491. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolószerkezet vasúti járművek sűrített levegővel működtetett fékberendezéshez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. IX. 20. (GE—660) Ausztriai elsőbbsége: 1967. ÍI. 03. (A 1029/67) Közzététel napja: 1969. IV. 25. Megjelent: 1970. V. 15. 156491 Szabadalmi osztály 20 f 26—50 Nemzetközi osztály : B 61 h Decimái osztályozás: Feltaláló: Dr. Vedral Anton oki. mérnök, főkonstruktőr, Wien, Ausztria Tulajdonos: Gebrüder Hardy Maschinenfabrik Aktiengesellschaft cég, Wien, Ausztria Kapcsolószerkezet vasúti járművek sűrített levegővel működtetett fékberendezéseihez 1 A találmány tárgya kapcsolószerkezet vasúti járművek sűrített levegővel működtetett fék­berendezéseihez, amelynek háromnyomásos kor­mányszelepe legalább két egymás mellett füg­gőleges tengelyirányban elrendezett légtelenítő 5 szeleppel van ellátva, amely légtelenítő szelepek közül egy mindig az állandó nyomású kamrá­val és a segédlavegőtartállyal van összekapcsol­va. Kapcsolókar útján nyomórúdon keresztül saját rugóerőjükkel ellentétes irányban meaha- 10 nikusan működtethetők. A szerkezet légtelenítő szelepeit, a fővezetékben uralkodó nyomással ellentétesen, rugó és az állandó nyomású kam­rából áramló nyomólevegő tartják nyitva, és ütköztetik a működtető nyomórúdhoz képest el- 15 tolhatóan elrendezett emelő dugattyúval. Az emelődugattyút a nyomórúddal a légtelenítő sze­lepekre nyitó értelemben ható csúszókuplung kapcsolja össze. Az emelődugattyú metíhanikus 20 kapcsolóerejének, illetve ezzel megegyező irány­ba ható pneumatikus állítóerejének a légtelenítő szelepek szárainak végére való továbbadása pe­dig a nyomórúdon, illetve annak felső végéhez mereven vagy elmozdítihatóan kapcsolt nyomó- 25 lemezen át történik. . Ilyen kapcsoloiberendezes képezi a 2:59 005 sz. osztrák szabadalom tárgyát. Eszerint az önmagukban ismert, egymás mel- 3 £ lett függőleges tengelyirányban elrendezett lég­telenítő szelepek .működtetése nyomólemez vagy ahhoz hasonló elem útján történik, amely a nyomórúd felső végén mozgathatóan úgy van elrendezve, hogy felső végihelyzetében a szelep­tengelyekre merőleges sík felületihez ütközik. Az idézett szabadalmi bejelentés a kapcsoló­berendezés használhatóságát említi abban az esetben is, ha három vagy négy légtelenítő sze­lep kerül alkalmazásra, amikor is a nyomórúd és az emelődugattyú állítóerejének a légtelenítő­szelepek szárvégeire való továbbítása célszerűen mozgatható nyomólemezen keresztül történik. Ebben az esetben feltételezték, hogy a nyomórúd tengelye és a légtelenítőszelepek közötti távol­ság egyenlő és azok végpontjai valamennyien ugyanazon síkban fekszenek. Ennél az elrendezésnél a kapcsolószerkezet fővezetékkamrájában létrehozott depresszió ese­tén hátrányok származtak. Ha ugyanis vala­mennyi végpont csákugyan ugyanabban a sík­ban helyezkedett el, akkor a szelepellenállások összegeződése miatt túlságosan nagy depressziót kellett a fővezetékben létesíteni. Ha pedig a szárvégek nem egy síkban helyezkedtek el, úgy a depresszió nagysága attól függött, hogy me­lyik légtelenítő szelepben keletkezett a hiba az eltérő szárhosszúságból. • Ebben az esetben is 156491

Next

/
Thumbnails
Contents