156479. lajstromszámú szabadalom • Eljárás galvanikus fémbevonatok előállítására műanyagokon

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. VIII. 26. (FA—731) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1966. VIII. 27. Közzététel napja: 1969. III. 24. Megjelent: 1970. V. 15. 156479 KffliYJr tulajén Szabadalmi osztály. 48 a 5/64 Nemzetközi osztály: C 23 b 5/64 Decimái osztályozás: 669 84:621.357.1 \ Feltalálók: Lenz Hans-Joachirn technikus, Ott Willy technikus, Fischer Klaus vegyész Tulajdonos: Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft, vormals Meister Lucius & Brüning, Franikfurt/Main, Néniét Szövetségi Köztársaság Eljárás galvanikus- fémbevonatök előállítására műanyagokon Ismeretes, hogy a galvanotecbnikában olyan eljárást valósítanak meg, amely lehetővé teszi az akralnitrilből, butadiéniből és sztirolból elő­állított elegypohmerizátuimok kifogástalan mi­nőségű, erősen tapadó fémbevonatainiak előál- 5 'látását. Az eljárás szerint az alakltestaket elő­ször oxidáló közegben — pl. kénsav és króm­sav elegyében — kémiai előkezelésnek vetik alá, a felületet pl. ezüstsókkal redukálva a réz kata­litikus kiválása szempontjából aktiválják, ké- 10 miai úton rézréteget Választanak le, majd végül ezt a réteget galvanikus úton vastagítják. Az eljárás szerint az akrilnitril^butadién-sztirol po­limereken technikai méretben szilárdan tapadó bevonatokat kapnak.- Az ily módon előállított 15 galvanizált műanyagtárgyak alkalmazhatósága azonban a .polimer nem kielégítő hőállósága miatt sok esetben korlátozott. Az alkalmazható­ság határa a gyakorlatban klb. 70—80 C° körüli érték. 20 Ezt a hátrányt a nagyobb felhasználási hő­mérséklettel rendelkező alaktestek — mint pl. a polipropilénből készült tárgyak — alkalmazá­sával kerülhetnénk él, úgy, hogy a galvanizált műanyagtárgyák tetíhnikai felhasználhatósága 25 jelentős mértékben kiszélesedne. Azesetben azonban, ha az akrilnitril-butadién­-sztirol (ABS) eiegypoäiimer esetén felhasznál­ható eljárást polipropilénből készült tárgyakra alkalmazzuk, két lényeges hátrány lép fel: 30 1. Annak érdekében, hogy a galvanikus úton vastagított réteg az alakítcsten kielégítő erős­séggel tapadjon, a .krómkéntsavias kezelés idejét mitegy 5—lO-Szeresére kell növelni. A kezelési idő növekedése azonban az eljárást az ABS-el egypolimerekkel szemben gazdaságtalanná teszi. 2. A galvanizált részek felületén az alakkép­zési művelettől függő szerkezetek alakulnak ki, pl. folyási vonalak, eltérő kristályosodási tarto­mányok, eltérő lehűlési sebességű helyek, stb. Az így kapott felületek egyenetlenek, és tech­nikailag felhasználhatatlanok. Azt találtuk, hogy a pohpropilénlből, vagy legalább 90 súly% propilént és legföljebb 10 súly% etilént és/vagy 4—6 szénatomszámú a-olefinekiet tartalmazó .elegypolimerekből, és 10—6i0 súly%, előnyösen azonban 15—40 súly% cinkoxidból és/yagy cinkszulfidból álló elegy felhasználásával előnyösen állíthatók elő olyan alaktestek, amelyek az akrilmtril-buitadién-szti­rol élegypolimer esetén alkalmazható eljárással galvanizálhatok. A cinkszulfid, cinkoxid vagy ezek keveréké­nek hozzáadásával az említett hátrányok elke­rülhetők, és a már ismert eljárásokkal lehetővé válik az erősen tapadó, szerkezetmentes galva­nikus bevonatok előállítása. Ezek a bevonatok legalább annyira egyenletesek, és tapadáserős­ségük is legalább akkora, mint az akrilnitril­-butadiién-4satirol elegypolimereken előállítot-156479

Next

/
Thumbnails
Contents