156473. lajstromszámú szabadalom • Vízelosztó-szűrőfenék ioncserélőkhöz

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. VIII. 23. (DO—322) Közzététel napja: 1969. IV. 25. Megjelent: 1970. V. 15. 156473 Szabadalmi osztály: 12 d 2—4 Nemzetközi osztály: B 01 d Deci mái osztályozás: ^ Iföv.ár •* Dörfner Zoltán oki. vegyészmérnök, Várpalota, Fekete Csaba oki. vegyészmérnök, Budapest, Maróthy László oki. gépészmérnök, Várpalota Vízelosztó-szűrőfenék ioncserélőkhöz Az ioncserélő anyagokat és a velük töltött ioncserélő oszlopokat mind kiterjedtebben alkal­mazzák oldatok ionmentesítésére, vagy oldatok­ból egyes ionok megkötésére. Az ioncserélő anyagok általában 0,3—:2 mm átmérőjű szabály­talan vagy gömb alakú szemcsék. Az ioncserélő oszlopokba alsó szűrő, illetve folyadék elosztó van beépítve, .amely, azt a célt szolgálja, hogy az ioncserélő rétegen átáramló folyadék szaba­don elf olyihasson, de az ioncserélő szemcsék el­távozását meggátolja. Az ioncserélő anyag jó kihasználása akkor biztosítható, ha az ioncserélendő- folyadék az oszlop teljes keresztmetszetén egyenletesen áramlik, tehát minden egyes ioncserélő szemcse közel azonos mértékben érintkezik a folyadék­kal. Az egyenletes áramlás előfeltétele a helyes folyadékelosztás, amelyet az ioncserélő tartály­'ba beépített elosztó és szűrő biztosít. A hazai és külföldi gyakorlatban porcelán, vagy műanyag szűrőfejekkel ellátott szűrőfene­ket alkalmaznak, amelyre hordozórétegként zú­zott és osztályozott kvarc kavicsot, illetőleg egyes esetekben osztályozott antracitot töltenek. Ujabban a belföldi gyártású ioncserélő be­rendezésekben a 148J851 számú, KA—860 alap­számú szabadalom alapján készült elosztót al­kalmazzák, amelyre szintén kvarc kavics vagy antracit hordozó réteget helyeznek. Mindkét folyadék elosztó, illetve szűrőfenék­nek több hátránya van, amelyek közül legfon­tosabbak az alább felsoroltak: 5 Mindegyik megoldáshoz kell hordozóréteg, amely egyrészt oldódása miatt szennyezheti az oszlopon már átáramlott folyadékot (pl. a kvarc oldódása), másrészt porlik és összekeveredik az ioncserélő szemcsékkel, ezáltal mint hordozó-10 réteg elveszíti szerepét, és ennek következtében ioncserélő anyag veszteséget eredményez. A 148.851 számú szabadalmi leírás szerint „A szű­rő, illetve ioncserélő réteg szemcséinél kisebb méretű, nyílások alkalmazása esetén a 2 hordozó 15 rétegre nincs szükség". A gyakorlatban azonban az ioncserélő réteg szemcséinél kisebb méretű nyílások elkészítése kivihetetlen, mert az ion­cserélő anyagok legkisebb szemnagysága 0,3 mm, amelynél kisebb nyílásokat készíteni az elosztó 20 csőhálón nem lehetséges,, ezért ebben az eset­ben is szükség van hordozó rétegre. Az eddig ismert rendszérű folyadék elosztók nem biztosítanak minden esetben kielégítő el-25 osztást. A teljes sótalanítáknál hordozó rétegként al­kalmazott antracit csak importból biztosítható, amely — tekintettel annak póriasára : — a nép-30 gazdaságnak anyagi megterhelést jelent. 156473

Next

/
Thumbnails
Contents