156398. lajstromszámú szabadalom • Leválasztó pormalmokhoz, különösen szénpormalmokhoz

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. V. 24. (KA—1157) Német Demokratikus Köztársaság-béli elsőbbsége: 1967. V. 25. (WP 50 a/124 833). Közzététel napja: 1969. III. 24. Megjelent: 1970. IV. 15. 156398 Szabadalmi osztály: 50 c; 50 e Nemzetközi osztály: B 02 d; B 02 h Decimái osztályozás: Feltaláló: Scheibe Herbert mérnök, Dresden, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: Institut für Kraftwerke cég, Vetschau, Bez. Cottbus, Német Demokratikus Köztársaság Leválasztó pormalmokhoz, különösen szénpormalmokhoz A leválasztanak az a szerepe, hagy az őrle­ményből, amely az őrlőkamrából kilép és a le­választón keresztül arámiik, a durva port le­válassza és további aprításra az őrlőkamrába visszavezesse, míg a finom port a hordozó áram a pores atamán keresztül az égőhöz viszi. Ismeretes a durva por leválasztására és az őrlőgépbe történő visszavezetésére forgóáramú leválasztót vagy fordító leválasztót alkalmazni. A forgoárainú leválasztót csak ritkán alkalmaz­zák, a fordító leválasztót viszont egyszerűbb felépítése és könnyű javíthatósága miatt elter­jedten használják. Ennél a leválasztási elvnél a leválasztóba lépő gázáramot egy vagy több irányítáfelület irányváltoztatására kényszeríti. Ezáltal a durva szemcséjű por repülési irányában a kialakítás folytán kisebb áramlású sebességű részbe irá­nyul és a nehézségi erő hatására lesüllyed. A finom por a gázárammal a porcsatornába jut. A gázáramnak az őrlőkaimra háziból a leválasz­tóba történő szállítására az őrlőkamra házhoz csatlakozó kihordócsatorna szolgál, amely a le­választótéribe torkollik. Ismeretes továbbá ventillátor malmok alkal­mazása leválasztó nélkül, amelynél a ventillá­tor verőkerékhez az előkicsinyítésre ' szolgáló verőcsoportok vannak kapcsolva. Nyers barna­szén feldolgozásához, illetve őrléséhez ún. két­lépcsős őrlést alkalmaznak, amelynél a nyers barnaszén egy előrekapcsolt kalapácsos malom­ban erősen előaprítást nyer és a végső aprítást hőhatással érik el. Hácrányos továbbá, hogy az ismert szénpor 5 malmokhoz kapcsolt leválasztok a durva és finompar éles elválasztásának követelményeit nem elégítik ki. Valóságos nagyságú lesválasztó­val, valamint leválasztó modellel folytatott kí­sérletek megmutatták, hogy a gáz- és porkeve-10 rék áram irányának megváltoztatásával sűrű pormező keletkezik, amely viszonylag nagy se­bességgel az irányító felülettel szemíbenfekvő leválasztófal felé mozog. A poráram révén a már éghető finom szemcséknek jelentős része 15 ily módon a malomba visszavezetésre kerül. Ez­által egy felesleges belső őrlemény köráram ke­letkezik, aminek a következménye a nagymér­tékű kopás és az őrlőszerszám gyors tönkre­menetele. 20 A találmány célja a leválasztó jobb szét­választó hatása következtében a visszavezetett durva szemcsék közül a finom por minél töké­letesebb kiválasztása. A találmány feladata olyan leválasztó létesí-25 tése, amelynél az egyes porszemcsék között a térbeli távolság jelentősen megnő. A találmány szerint a feladatot azáltal oldjuk meg, hogy a kihordácsatornában és az őrlőtérben a poráram irányra merőlegesen álló fékezőfelületek van-30 nak elrendezve és a por a kihordőesatoma külső 156398

Next

/
Thumbnails
Contents