156373. lajstromszámú szabadalom • Mélyfúrásoknál alkalmazott mérőkészülékek behelyezésére és mélyfúrási mintavevők oldására szolgáló szerkezet

MAGTÁR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. III. 14. (EO—182) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1966. III. 17. Közzététel napja: 1969. III. 24. Megjelent: 1970. IV. 15. ( A Knníár f Miii itni Szabadalmi osztály: 5 a 1—19 Nemzetközi osztály: E 21 b Decimái osztályozás: Feltalálók: Hinze Fritz mérnök, Bahlo Dietmar mérnök, Reinkenhagen, Kreis Grimmen, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Erdöl- und Endgasförderuing, ReinEkenhagen, Kreis Grimmen, Német Demokratikus Köztársaság Mélyfúrásoknál alkalmazott mérőkészülékek behelyezésére és mélyfúrási mintavevők oldására szolgáló szerkezet A találmány mélyfúrásoknál alkalmazott mé­rőkészülékek behelyezésére és mélyfúrási minta­vevők oldására szolgáló szerkezet. A lelőhelyek paramétereinek megállapításához szükséges, hogy a mélyfúrásoknál hosszabb időn 5 keresztül méréseket végezzünk. Ebből a óéiból szükség van anra, hogy a furatban hosszabb időn keresztül mérőkészülékeket és mélyfúrás­hoz használható minltiavevőfcet hagyjunk. E célra eddig a mélyfúrásoknál hosszú időn keresztül 10 mérőkocsit vagy mérőcsörlőt tartottak annak érdekében, hogy a mérőkészüléket rugóacél­huzalra Vagy drótkötélre erősítve a kívántt mély­ségben /tartsák. A mélyfúrásokhoz használt min­tavevőknél a készülék egyes műveleteit kap- 15 csoilóórával vagy esősúllyal indítják be. Mindkét esetben szükség van arra, hogy a készülékeket a felszínen tartsák. Ebből az a hátrányos jelenség származik, hogy 20 a mélyben mérő eszközökhöz az egész mérési ciklus alatt mérőkocsit vagy mérőcsöirlőt kell tartalékolni, ami más célakna nemi használható. Azonkívül fennáll annak veszélye, hogy a ruigóacélhuzált vagy drótkötelet a mély furat- 25 ban levő agresszív közegek megtámadják, vagy fúvófcacserénél helytelen tölattyúműködtetés ré­vén a karácsonyfa erúpciós kereszttje elnyíródik. Ebben az esetben komoly üzemzavar és káro­sodás keletkezik, minek eredményeként a mérő- 30 készülék vagy a mélyfúráshoz használható min­tavevő is elveszhet. A találmány célja olyan behelyező készülék létesítése, amelynek segítségével a mérőkészülé­kek vagy mintavevő készülékek a furat testsző­leges mélységébe helyezhetők, illetve innen ki­emelhetők. A találmány a kitűzött feladatot azzal oldja meg, hogy drótkötélen vagy rugáacélhuzalom a béhelyezSkéBzüléknek olyan felsőrésze van, amely a mozgásirány változása révén rugóerő­vel szemben a béhelyezőkészülék alsó részéről leoldódiik vagy a mélyfúrásnál használható min­tavevő kapcsolási műveletét váltja ki. Az alsó rész úgy van kiképezve, hogy réteszkílincseken keresztül a mórőkészüMfcet vagy mérőkészülé­keket önműködően a mély furatban tartja. A találmányt részleteiben egy a rajzokon vá­zolt kiviteli példával kapcsolatosan ismertetjük. Az 1. ábra a mérőkészülékek behelyezéséhez használható, bekapcsolt és befelé haladó álla­potban levő, találmány szerinti behelyező ké­szülék metszete. A 2. ábra az 1. ábrán vázolt készülék met­szete, amely a mélyfurat csőrakátában, a mérő­készülék behelyezésének végréhájitása utáni ál­lapotban van. A 3. ábra a találmány szerinti behelyező ké­szülék mietezete, amely a készüléket befelé haladó állapotban, a mélyfúrásokhoz basznál-156373

Next

/
Thumbnails
Contents