156372. lajstromszámú szabadalom • Szárnyas ventillátorszerkezet légfűtés, párásítás, levegőadagolás és légkavarás céljára

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1968. I. 04. (EE—1477) Közzététel napja: 1969. III. 24. Megjelent: 1970. IV. 15. 156372 Szabadalmi osztály. 27 c 11—16 Nemzetközi osztály: F 04 d Decimái osztályozás: Feltalálók: Gergely István cuki. gépészmérnök, 50%, Gergely Lajos oki. gépészmérnök, 30%, Szőczi Károly oki. gépészmérnök, 20%, Budapest Tulajdonos: Élelmiszeripari Gépgyár és Szerelő Vállalat, Budapest Szárnyas ventillátorszerkezet légfűtés, párásítás, levegőadagolás és légkavarás céljára A találmány tárgya olyan szárnyas ventillátor­szerkezet, mely szárnylapátjának üreges kialakí­tása és ezekbe az üregekbe fűtőelemek helye­zése folytán az ismert ventillátorokkal szemben előnyösebben használható légfűtésre, a levegő keringtetésére, egyes eljárásoknál (pl. baromfi­keltetésnél) a levegő páratartalmának megfelelő biztosítására. A klíma és szellőzőberendezésekiben, valamiint a különféle teahnolágiaíi célra szolgáló gépekben a levegő keringtetésére, illetve a megfelelő levegőállapot beállítására szolgáló ismert szár­nyas ventillátorok szárnylapátjai tömör kivite­lűek. Ezek a ventillátorok a kívánt levegőálla­pot biztosítására irányuló feladatukat úgy vég­zik el, hogy a ventillátor gyorsan forgó lapát­jainak felülete bizonyos szög alatt beleütközik a levegőbe és azt a célzott irányba mozgásra kényszeríti. Az ismert ventillátorok tehát a leve­gő keringtetésén kívül önmagukban pl. légfűtés­re és légpárásításra nem alkalmasak, mert ez utóbbi oélra a ventillátorok mellett külön készü­léket kell a berendezésbe beiktatna. így például a Mímaberenidezésekben a ventillátorok az el­szívott levegőt a berendezésbe külön beiktatott hőszivattyú kondenzátora mellett áramoltatják, a levegő itt melegszik fel és innen kerül légveze­tékeken elosztva a megfelelő helyiségekbe. Ismeretes az is, hogy a szekrényes baromfi keltetőgépekben a légkaviarást szárnyas ventil-10 la 20 25 £0 lator végzi, mely a szárnylapátok elé benyúló szívácsövön keresztül egyben cseréli is a levegőt a keltétőtérben. A beszívott friss levegőt, mely a gép falán levő fűtőtest mellett áramolva fel­melegszik, a ventillátor keringteti a keltető­térben. A keltetőtér megfelelő pára tart álmát a szárnylapáfcok által fémszitára szórt víz útján állítják be. Az ismert megoldásoknak hátrányuk, hogy külön-külön szerkezetre van szükség a beren­dezés vtagy gép fűtéséhez, hő elosztásához, a levegő adagolásaihoz és élőmelegítéséhez, a leve­gő páratantalmának beállításához, a levegő ke­rinigttítéséhez. A külön-külön elhelyezett fűtő­elemek célszerű elhelyezésük következtében ál­talában közel vannak a rögzítésüket biztosító szerkezethez, vagy falfelülethez. Ennek követ­keztében a hőmennyiség egy része a rögzítő­elemeken keresztül, vagy más módon a tartó­szerkezethez (falhoz) jut. Ezáltal egyrészt hő­mennyiség távozik el feleslegesen — ami a gazdaságosságot rontja —• másrészt a fűtőelem­nek azon a helyén, ahonnan a hőmennyiség a nem kívánt helyre távozott, hőfokesés követ­kezik be. Ez a fűtőelemet egyenlőtlen hőfokú­vá teszi. Az egyenlőtlen hőfokú fűtőelamimel fel­melegített áramló levegő ugyancsak egyenlőtlen hőfokú lesz, ami azért is hátrányos, mert külön keverő kell a hőfok egyenletessé tételére. A külön keverő beépítése részben növeli a beren-156372

Next

/
Thumbnails
Contents