156336. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szőnyegminta tartósságának vizsgálatára

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1967. VIII. 09. Közzététel napja: 1969. II. 22. Megjelent: 1970. III. 20. (TE—483) 156336 WíWár Szabadalmi oszfáTy 42 k 20—29 Nemzetközi osztály: G 01 1 Decimái osztályozás: Feltalálók: Dajibler Alfréd, 40%, Komlósi Imre, 40%, Izmay Ferenc, 20%, Budapest Tulajdonos: Textilipari Kutató Intézet, Budapest Eljárás szőnyegminta tartósságának vizsgálatára A szőnyeg minőségi jellemzői közül egyik legfontosabb jellemző a szőnyeg tartóssága. A vizsgálatok során az emberi járás okozta igény­bevételt igyekeznek utánozni illetve a szőnye­get olyan ütő és koptató munkának vetik alá, 5 amely a szőnyeg gyakorlati felhasználása során létrejövő igényibevételt képezi le. Ezekből a la­boratóriumi vizsgálatokból vonhatók le azok a tapasztalatok, amelyekből a szőnyeg tartóssá­gára lehet következtetni. Ez a vizsgálat fontos io tényezője a használati érték megállapításának. A szőnyegek tartósságának vizsgálatára alkal­mazott, ismert megoldásokat hatás szempontjá­ból lényegében az alábbi rendszerekre csopor­tosíthatjuk. 15 Egy ismert megoldás szerint a szőnye­get síkban vagy körkörös mozgású dörzsöléssel, koptatás szempontjából veszik igénybe. Ez a megoldás távol esik az emberi járás okozta igénybevételtől, tehát a vizsgálat eredménye 20 nem adhat 'hű információt a valóságos viszo­nyok szerinti igénybevétel várható következ­ményeiről. Egy ugyancsak ismert szőnyeg-kapásállósági 25 vizsgálat szerint véletlenszerű ütést, dörzsölést előidéző ún. görgetést alkalmaznak. Ezen el­járás szerint a szőnyegiminta egy forgódob belső oldalára van rögzítve és az igénybevétel a dob belsejében elhelyezett forgás által görgetett ido- 30 mokkái történik. Az idomok forgásnál bukdá­csalva-gördülve, ütögetéssel és dörzsöléssel ve­szik igénybe a szőnyeget. Nyilvánvaló, hogy a véletlen ütögetések és dörzsöléseik okozta igénybevétel ugyancsak tá­vol esik az emberi járás fentebb említett igény­bevételétől, ezért ez a vizsgálati módszer sem adhat eredményes információt a szőnyeg való­ságot tükröző gyorsítás kopásállósági vizsgála­tával. Ismeretes továbbá gördülő^csúszó- taposó erőkkel történő folyamatos igényibevétel rövid tehermentesítéssel. Az egyik ilyen készülék úgy működik, hogy négy görgő — egyenként 20 kg nyomással — külön meghajtott asztalon olyan pályán mozog, amelyet a vizsgált szőnyegminta körmozgása, a görgők részben alternáló részben kanyargó mozgása határoz rneg. Az alternáló mozgás 50 kettős löketből áll. A lekopott szála­kat porszívó szívja fel. Ez utóbb említett igény­bevétel sem alkalmas arra, hogy az emberi já­rásnak megfelelő igénybevételt hűen utánozza. (Ez utóbbi példák szerinti gépek túlnyomórészt a szőnyeg flórrétegének lekoptatását végzik, tehát súlycsökkenéssel járó folyamatot vizsgál­nak, míg az alább közölt példa szerinti gép túl­nyomórészt az igénybevétel hatására történő, vastagságcsökkenést móri, kismértékű koptató hatás mellett. 156336

Next

/
Thumbnails
Contents