156328. lajstromszámú szabadalom • Eljárás elefinszerűen telítetlen vegyületek polimerjeinek előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. I. 04. (SA—1841) Hollandiai elsőbbsége: 1967. I. 05. (6700205). Közzététel napja: 1969. II. 22. Megjelent: 1970. II. 28. 156328 Szabadalmi osztály; 39 c Nemzetközi osztály: C 08 fi Decimái osztályozás: Feltalálók: Van Den Berg Cornells Emile Petrus Valerius vegyész, Geleen, Moerkamp Adrianus CornelAs vegyész, Born, Hollandia Tulajdonos: Stamicarbon N. V. cég, Heerlen, Hollandia Eljárás olefinszerűen telítetlen vegyületek polimérjeinek előállítására 1 A találmány tárgyát eljárás képezi olefin­szerűén telítetlen vegyületek polimerizátuimiai­nak egy fémkarbonil- és egy halogénvegyületből álló katializátcir segítségével történő előállítására. Az 1 051 003 sz. közzétett német szabadalmi bejelentés leírása megemlíti, hogy számos kü-1'nféle olefinszerű vegyület, mint monoolefine'k, pl. etilén, propilén és izabuitilén, diolefinek, mint butadién és izoprén, valamint sok más vegyület, mint sztirol, vinilklorid, vinilidén­klorid, viniléterek, vinilésztterek, akrilnitril, tet­rafluoretilén és itrifluorklóretiHén polimerizálha­tok egy fémíkarlbonilivegyületből és egy szer­vétlen vagy szerves halogénvegyületből álló ka­talizátorok segítségiével. E leírásban . csupán egyetlen példa vonatkozik a sztirol polimerizá­ciójára, amely e példa szerint vizes emulzióban kerül lefolytatásra. A példákban katalizátor­^alkotórészként csupán két halogénvegyület, a tetraklórmetán és a klórbenzol van megemlítve. Az 1026 959 sz. német szabadalmi bejelentés közzétett; leírása megemlíti, hogy a fentebb emiitett olafinszerű vegyületek poüimerizációja során katalizátorként valamely fémkarbonil he­lyettesítési vagy addíciós terméke alkalmazható, adott esetben valamely halogénvegyület jelen­létében. Ebben a közzétett leírásban is csupán egyetlen példa vonatkozik a sztirol polimerizá­lására, amely vizes emulzióban kerül lefolytatás­ra, katalizátorként egy trifenilfoszfin-nikkel­fcarbonil és széntatraktlorid elegyének alkalma­zásával. Az 1 033 161 sz. brit szabadalmi leírás ismer-5 téti vinilvegyületek oly katalizátor segítségével történő polimerizálását, amely valamely át­meneti fém barboniljából ás egy a halogént kovalens kötésben tartalmazó halogénvegyület, pl. tribrómmetán, tetraklórmetán vagy triklór-10 ecetsav elegyéből áll. Azt találtuk, hogy a monovinil-aromás szén­hidrogének, esetleg konjugált diolefinekkel együtt, igen jó termelési hányadokkal polime­rizálhatok bizonyos meghatározott fémkarbonil-15 -vegyületekből és fémhalogenidekből előállított katalizátorok segítségiével. A találmány célkitűzését oly eljárás kidolgo­zása képezte, amelynek segítségével vinilaramás szénhidrogénekből, mint szűrőiből és/vagy a-20 ^metilsztirolból álló poümerizátumok vagy egy vagy több vinilaromás szénhidrogénből és egy vagy több konjugált diolefinfoől, mint buta­dién'ből vagy izoprénből elegypolimerizátumok állíthatók elő jó hozammal. Különleges célkitű-25 zésünk volt a kauesukszerű elegypoiimerizátu­mok pl. sztirolból és butadiénből, gyakorlatilag vízmentes körülmények között történő előállí­tása. Az ilyen elegypolimerizátumok rendszerint 99—40 súly%, előnyösen 95—60 súly0/o buta-30 diénből és/vagy izoprénből és 1—60 súly%, elő-156328

Next

/
Thumbnails
Contents