156308. lajstromszámú szabadalom • Vezeték összekapcsolóval ellátott automatikus központi ütközőkészülén sínjárművek részére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Pótszabadalom a 154.179 lajstromszámú törzs­szabadalomhoz. Bejelentés napja: 1967. XI. 23. (MI—383) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1967. III. 07. (WP. 123209) Közzététel napja: 1969. II. 22. Megjelent: 1970. II. 28. 156308 Szabadalmi osztály: 20 e 1—22 Nemzetközi osztály." B 61 g Decimái osztályozás: Féltaláló: Biebach Dieter mérnök, Dresden, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, Német Demokratikus Köztársaság Vezeték összekapcsolóval ellátott automatikus központi ütközőkészülék sínjárművek részére A találmány vezeték összekapcsolóval ellá­tott automatikus központi ütközőkészülékre vonatkozik, amely két merev, összekapcsolt állapotban részben egymást átfogó kapcsoló­karommal, oldalt elhelyezett, előreugró vezető­szarvval és függőlegesen elhelyezett csap kö­rül elforgatható, a forgás síkjában egymással csuklósan összekötött két emeltyűikarból álló, a vezeték összekapcsoló beállítására szolgáló emeltyűből áll, és a forgató rugó által először nyújtott állapotban tartott., csuklósan összekö­tött eimelőkarok közül a vezeték összekapcso­lótól elfordított emeltyűkar a kapcsolási síkba és ezzel a kapcsoló ellendarabjániak tartomá­nyálba nyúlik be, és a kapcsoló ellendarab egyik részével, valamint a vezeték összekap­csoló felé fordított emelőklarral való együtt­működés következtében a vezeték összekap­csolót további rugó ereje ellenében nyugalmi helyzetéből az ellenkapcs ólával összekötő mun­kahelyzetbe vezeti, és az összekapcsolódás to­vábbi folyamán a határozott összekötés után, valamint a forgató rugó feszítése következté­ben a forgás síkjában egymással csuklósan összekötött emelőkarofcat egymással szöglet ké­pező helyzetbe hozza a 154 179 sz. szabadalom szerint. Ennek megfelelően olyan vezeték összekap­csolót javasolunk, amely alapjában vezetőke­retben tartott két darab vezetékcsőből áll, amelyek a vezetékcsövek álltai tartott, ten­gelyirányban eltolható érintkező szekrényekkel vannak ellátva.. A _ különböző furatátmérőkkel 5 kialakított vezetékcső belsejében, a vezetékcső­rész szájnyílás felé eső részének közepében cső alakú szelence van behúzva úgy, hogy ebben a vezeltékcsőrészben levő furat és a középen levő cső alakú szelence köpenye között gyű-10 rű alakú közbenső tér képződik a tömítési szájnyílással ellátott, a vezetékcsőrészben levő furattal és a cső alakú szelenoe köpenyével szintén tömítetten vezetett, tengelyirányban elcsúsztatható hüvely részére. 15 A hüvelynek a tömítési szájnyílással ellátott elülső részén gyűrű van, hátulsó végén pedig kiszélesített furattal van ellátva, amelyben egyrészt a vezetékcsőre, másrészt a tengely­irányban elcsúsztatható hüvelyre felfekvő, ön-20 magát megtámasztó rugót vezetünk, és a hü­vely az elülső részén található gyűrűvel az érintkező szekrényben elhelyezett gyűrűfelü­letre nyomódik rá. A vezeték csőben levő il­lesztőrugó segítségével, amely a tengelyirány-25 ban elcsúsztatható hüvelyben hosszirányban nyúló vájatba kapcsolódik be, a hüvelynek a vezeték csővel ellentétes irányban való elfordu­lását tudjuk megakadályozni. A hosszanti irányban nyúló vájat egyben a tengelyirányú 30 eltolódás behatárolására is szolgál. 156308

Next

/
Thumbnails
Contents