156288. lajstromszámú szabadalom • Keréktest féktárcsával, főleg sínjárművekhez

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADAL LEÍRÁS I Bejelentés napja: 1968. III. 15. (KO—2151) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1967. IV. 07. (K 61943) Közzététel napja: 1969. II. 22. Megjelent: 1970. II. 28. 156288 Szabadalmi osztály: 20 f 7—16 Nemzetközi osztály: B 61 h Decimái osztályozás: Feltaláló: Bruhn Wilhelm főmérnök, München, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Knorr-Bretm.se GimbH., München, Német Szövetségi Köztársaság Keréktest féktárcsával, főleg sínjárművekhez A találmány tárgya fceréktest főleg sín jár­művekhez, egyik vagy mindkét oldalán csavar­kötéssel tartott, sugárirányban korlátozott moz­gásra képes féktárcsa-dörzsbetétekkel, mely keréktestben tengelyirányú furatokban leg­alább egy mereven behelyezett hüvely van és e hüvelyakiben egy-egy csavar köztérrel (já­tékkal) helyezkedik el. Ismeretesek már lyukakkal vagy furatokkal ellátott olyan féktárcsák, amelyeiknél ezekben a lyukaikban azok alakjának megfelelő alakú, fogazott feszítőhüvelyek vannak elhelyezve és ezek külső felületükön négyszögletes kiemelke­désekkel vannak ellátva. Ezek a kiemelkedések e célra készített csúsztató vezetékekbe hátainak a dörzsfelületitel ellátott hetét vezetése végett. A gyűrű alakú és dörzsfelülettel ellátott test csavarok 'és továbibi rögzítőelemek révén van a keréktesttel mereven összekötve. Ezek a szerkezetek csak azesetben működ­hetnek helyesen, ha az említett csúsztató veze­téket igen nagy pontossággal készítik el, ennek az isimert kivitelnek hátránya tehát, hogy az alkatrészek gyártása és a szerelés is nagyon költséges. Ugyanis az említett kiemelkedéseket a vezetékekben a kerék félhosszának megfelelő darabon be kell csiszolni, ami egyébként az alkatrészcserét is nagyon megnehezíti. További hátránya ennek a szerkezetnek, hogy a dörzs­betétek nagyobb kopás esetén a rezgésre haj­lamosak, vagyis az egymással szerniben levő felfekvési felületek között ide-oda rezegnek. Ehhez járul, hogy a rögzítő csavarokhoz tar-5 tozó anyák a dörzsibetétek aránylag mély ki­vágásaiban helyezkednek el és így ezeknek a kivágásoknak vagy mélyedéséknek a külső szé­lei a dörzsbetétet megsértik vagy legalább erő­sen igényibeveszik. 10 Ismeretes továbbá tárcsás fékkel ellátott olyan keréktest, amelynél a dörzsbetéttel ellátott tes­tek vagy betétiek alakjuknak megfelelően pon­tosan vannak su'gámrányfban vezetve és ily mó­don kapcsolódnak a fceréktesttel. Ennél az is-15 mert kivitelnél a keréktest 'furatai szorosan be­helyezett hüvelyekkel vannak kibélelve, és ezekben sugárirányú, hosszúkás nyílás van, amely a maga részéről a csúsizótestet vezeti. Ez a cBúszótest kifelé mindkét irányhan mneg van 20 hosszabbítva és ezekkel a maghosszabbításokkal a dörzslbetét nyílásaiba hatol. A 'meghosszabbítá­sok mindkét végén menet van, amelyekre anyá­kat csavarnak. Ez a szerikezet a gyakorlatban csak akkor 25 használható, ha a furatokat 'mind a keréktesten, mind a dörztíbeitétekben egyrészt az osztókör mentén nagyon pontos elosztásban készítik el, mind pedig gondoskodnak arról is, hogy a fu­ratok sugárirányban nagyon pontosan a kívánt 30 helyen legyenek. A gyártásnál tehát nagyon kis 156288

Next

/
Thumbnails
Contents