156287. lajstromszámú szabadalom • Berendezés paprika magházának önműködő eltávolítására

SZABADALMI 156287 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY •^r Szabadalmi osztály: diflilb 45 e 37/14 wr"^ Bejelentés napja: 1968. II. 21. (KO­-2146) ItaLn* sips Nemzetközi osztály: w^' A 01 f 37/14 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1969. I. 25. Megjelent: 1970. II. 28. Decimái osztályozás: 631.361.91 í • * / / Feltaláló: Kerényi János gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: Konzerv- és Paprikaipari Kutató Intézet, Budapest Berendezés paprika magházának önműködő eltávolítására A találmány berendezés paprika magházá­nak önműködő eltávolítására, amelye1 ! a mag­ház eltávolítását nagy termelékenységgel és gyakorlatilag selejt nélkül lehet végezni. A konzervipar egyik legnagyobb mennyiség­ben feldolgozásra kerülő nyersanyagféleségét a különféle paprifcafajták szolgáltatják. A pap­rika sokféle alakban kerül feldolgozásra, azion­ban majdnem mindenféle feldolgozáshoz a magházat el kell távolítani. A 'magház eltávolítását sok konzervipari üzemben még ima is hagyományos módszerrel, késsel való kivágással végzik. Ez a módszer nem termelékeny, nagy fizikai munkát igényel és minőségi szempontból sem ad kielégítő ered­ményt. Általában szükség van arra, hogy a magházlat maradék nélkül távolítsuk el, és en­nek eltávolítása után szabályos körgyűrű alakú perem maradjon a paprika fenékrészén. E kör­gyűrű-aliak nélkül a paprikahüvelybe töltött anyag — pl. fölvágatt (káposzta — kezelés és felhasználás közben kiesik, tehát az így előállí­tott áru legjobb 'esetben is csak imásod- vagy harmadosztályúnak minősíthető. A késsel végzett ma^házeütávolítiásnál a gyűrű alakú peremet nem lehet niegbizhatóan létre­hozni és gyakran az is előfordul, hogy a kés hegye beleszalad magánlak a paprikahüvelynek húsálba, azt átvágja, tehát selejtessé teszi. 10 15 20 25 30 A magház eltávolításához már próbáik óztak különböző elvek alapiján dolgozó és külön­böző konstrukciójú gépek alkalmazásával is, azonban ezek egyike sem felelt meg minden­ben a velük szemben támasztott követelmé­nyeknek. Az isimert gépek, illetve berendezések egy részébe kézzel kell behelyezni a paprikát, ami a termelékenységet rontja. Készítetitek már olyan szerkezeteiket is, ame­lyek a magház eltávolítását gépi úton végez­ték. Ezek a hüvelyt kifúrták, azonban az egyes paprikadarafook nagy alak- és méreitszórása következtében a feldolgozásra kerülő (paprika jelentős része 'elroncsolódott, selejtté vált. A találmány célja paprika magházának eltá­volítására olyan . berendezés létesítése, amely a paprika magházának eltávolítását teljesen önműködően, gyakorlatilag selejt nélkül, a kí­vánt 'minőségben ós nagy termelékenységgel végzi. A találmány a kitűzött feladatot azzal oldja meg, hogy garaton keresztül ferde pályán ha­ladó, négyszögű gúla két szemben levő alkotó mentén való kettévágása után nyert félgúla­alakú mélyedést (tartalmazó lemeztagofcból álló végtelenített hevederes szállítólánoa, ehhez csat­lakozó ejtőcsőben két egymásután elhelyezett, rugóerő révén egymással szemben mozgatva alternálva az ejtőcsőbe juttatható ütközőnyelve, 156287

Next

/
Thumbnails
Contents