156217. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés forrón folyékony bitumen kiadagolására csomagoláshoz

SZABADALMI 156217 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS SZOLGALATI TALÄLMANY #&4 Szabadalmi osztály: 80 b 25 igt Bejelentés napja: 1966. VIII. 23. (ZA—269) Nemzetközi osztály: C 04 b ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1969. I. 25. Megjelent: 1970. II. 16. Decimái osztályozás: ••; v Feltalálók: Tulajdonos : Ney Sándor vegyészmérnök, Helvei Ferenc gépészmérnök, Friedrich Zalai Kőolajipari Vállalat, Lambert gépészmérnök, Gengály Gyula vegyészmérnök, Nagy Sándor Zalaegerszeg vegyészmérnök, Ferenczi Béla gépészmérnök, Takács Rezső gépész­mérnök, Zalaegerszeg : i ; j :i Eljárás és berendezés forrón folyékony bitumen kiadagolására csomagoláshoz i A találmány eljárás és berendezés forrón fo­lyékony bitumen kiadagolására csomagoláshoz. Az ismert bitumencsoimagolások lényege, hogy a bitument megolvasztják és fém- vagy falemezből készült hordókba öntik. A hordók­ba öntött ós megdermedt bitument göngyöleg­nek nevezik, amely már egységes darabként szállítható. Ezeknek az ismert megoldásoknak hátránya, hogy egyrészt költségesek, másrészt a felhasználásit nehézkessé teszik. Mind a fém­lemezből, mind a falemezből készült hordók mint csomagoló szervök költségeseik, mert vi­szonylag sóik anyagot igényelnek és kialakítá­suk is munkaigényes. Fokozza ezt az a körül­mény, hogy a fémlemezt és a falemezt fel­használ ádkor a biitumentömlbről egyaránt le kell fejteni, ami a nehézkességtől eltekintve azt. jelenti, hogy a csomagoló szervekbe fekte­tett anyag egyszeri használat után tönkremegy. Ehhez járul az ismert eljárás veszélyes volta. A nagy nyomás alatt érkező forró folyékony bitumen ugyanis fröcesenésével égési sérülése­ket okozhat. A találmány célja a fenti nehézségek kikü­szöbölése és olyan bitumenesoimagolási eljárás illetőleg berendezés létesítése, amellyel a bitu­men olcsón és üzembiztosan szállíthatóvá válik és amely lehetővé teszi korszerű csomagoló anyagok, nevezetesen műanyagfóliák alkalma­zását. A találmány alapja az a felismerés, hogy a lehűlés során képlékennyé váló bitumen nem­csak egyszerűen és veszélytelenül kezelhető, hanem hőáliapota is olyan, hogy csomagoló anyagokként már nein igényel fémet, vagy na-5 gyabb gyúlási hőmérsáklatű anyagot, például fáit. Ennek megfelelően a találmány szerinti eljárás abban van, hogy a forró folyékony bitument felületének növelése céljából finom cseppekké diszpergáljuk vagy filmesítjük, majd 10 száraz felületi hűtéssel — levegővel, természe­tes vagy mesterséges huzattal ellenáramban, vagy folyadékkal hűtött fémmel érintkeztetve folyamatos üzemmenetlben — a csomagoló anyag olvadáspontja alá hűtjük, ülepítjük és/ 15 /vagy homogenizáljuk, majd a még képlékeny bitument csomagoló anyagba kiadagoljuk. A csomagoló anyag célszerűen műanyag fólia, például polietilén fólia. Az utóbbi megoldásnak az a nagy előnye, hogy a polietilén fólia a be-20 léje csomagolt bitumentömb megolvasztásakor beleolvad a bitumenbe, mintegy eltűnik és ja­vítja a bitumen minőségét, anélkül, hogy a csomagoló szervet el kellett volna távolítani. Felületi hűltés végett eljárhatunk úgy, hogy 25 a folyékony bitument diszpergáljuk, a diszper­gált bitument légnemű hűtőközeggel, célsze­rűen levegővel közvetlenül hűtjük, majd a hűtőközegtől ülepítéssel elválasztjuk. Eljárha­tunk azonban úgy is, hogy felületi hűtés vé-30 gett a folyékony bitument szétterítjük, a szét-156217

Next

/
Thumbnails
Contents