156201. lajstromszámú szabadalom • Eljárás benzo-(cikloalkil-alkilamin)-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. V. 25. (SO—872) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1965. X. 23. (504.122). Közzététel napja: 1969. I. 25. Megjelent: 1970. II. 16. 156201 -"»/ n \* *. Szabadalmi osztály: 12 q 1—13 Nemzetközi osztály: C 07 c4 Decimái osztályozás: Feltalálók: Bernstein Jack, New Brunswick, Krapcho John, Somerset, Turk Chester, Elisabeth, New Jersey, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: E. R. Squibb and Sons, Inc. cég, New York, Amerikai Egyesült Államok Eljárás benzo-(ciWoalkil-alkilamin)-származékok előállítására A találmány tárgya eljárás az I általános kóp­letű új benzo-(cikloalkil-alkilamin)-származékok, sztereoizomerjeik és savaddíciás sóik előállítá­sára. Ebiben a képletben A kevés szénatomos alkilén- (előnyösen eti­lén- vagy propilén-) csoportot, —NB 12-nél kevesebb szénatomot tartalmazó bázisos nitrogéntartalmú csoportot, hidrogén- vagy halogénatomot vagy ke­vés szénatomos alkil-, kevés szénatomos alkoxi-, fenoxi-, hidroxil-, alkiltio-, nitro-, amino-, dialkilamino- vagy trifluormetil­cs oportet, metilén- vagy eti'léncsopor'tot, kevés szénatomos alkil-, X-szel szubszti­tuált aril- (fenil-, piridil-, tienil- vagy furil-), cikloalkil-, aralkil- (benzil- vagy 2-piridil-etil-), eikloalkilalkil- (pl. ciklo­propilmetil-), allil- vagy propargilcsopor­tot, hidrogénatomot vagy alkilcsoportot, hidrogénatomot vagy hidroxil-, aciloxi­vagy alkoxiesoportot, X-szel szubsztituált aril- (fenil-, piridil-, tienil- vagy furil-) csoportot jelent, értéke 0 vagy 1. X R' R2 R3 Az —NB jel által képviselt csoportok többek között a következők: amino-, alkilamino-, di-10 15 20 25 30 alkilamino-, fenilalkilamino-, N-alkil-N-fenilal­kilamino- és 12-nél kevesebb szénateimos, 5—6 tagú monociklikus heterociklil-, pl. piridil-, piper5 dino-, alkilpiperidino-, dialkilpiperidino-, alkoxipiperidino-, 2-, 3- vagy 4-piperidil-, 2-, 3-vagy 4-N-alkil-piperidil-, pirrolidino-, alkilpirro­lidino-, dialkilpirroHdino-, alkoxipirrolidino-, 2-vagy 3-pírrolidinil-, 2- vagy 3-N-alkil-pirrolidi­nil-, morf olino-, alkilmorf olino-, dialkümorf oli­no-, alkoxitiamorf olino-,. alkoximorf olino-, tia­morfolino-, alkiltiamorfolino-, díalkiltiamorfoli­no-, piperazino-, alkilpiperazino-, (például N4--metil-piperazino-), dialkilpiperazino-, alkoxi­piperazino-, amikor is a piperazinocsoport N4 ­Hszubsztituense aril-, arilalkil- vagy X-szel szubsztituált cinnamil-csoport. Az aciloxicsoport a következő savak maradé­ka lehet: 12-nél kevesebb szénatomos alkán­savak (például ecetsav, propionsav, vajsav és tere.pentánsav), monociklikus 6—12 szénatomos karbonsavak, (például benzoésav és metilben­zoésavak), monociklikus aromás araikánsavak (például fenilecetsav és /J-fenilpropionsav), ke­vés szénatomos alkénsavak, cikloalkánkarbon­savak és eikloalkénkarbonsavak. Az alkoxicso­portban az alkilrész 1—10, előnyösen 1—8 szén­atomos lehet (ilyenek például az etoxi-, pent­oxi-, izópropoxi- és hexiloxicsoportok). Ebben a leírásban alkil-, alkoxi- és alkilén­csoporton, illetve az egyéb csoportoknak az 156201

Next

/
Thumbnails
Contents