156170. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés terhelhető kimenetű és négyszöghiszterézisű mágnesmagot tartalmazó együtemű léptető regiszterhez

MAGYAR SZABADALMI 156170 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEIRAS A" Í SZOLGALATI TALÁLMÁNY Í jjÉfc Szabadalmi osztály: 21 a1 36 «23» Bejelentés napja: 1967. XI. 15. (MA­-1782) Nemzetközi osztály: ^PJP Kiállítási elsőbbsége: 1967. V. 19. H 03 k ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1969. I. 25. Megjelent: 1970. I. 10. Decimái osztályozás: Feltalálók: Jávor András oki. villamosmérnök, Rázga Tamás oki. villamosmérnök, Végh Endre oki. villamosmérnök, Budapest Tulajdonos: MTA Központi Fizikai Kutató Intézete, Budapest Kapcsolási elrendezés terhelhető kimenetű és négyszöghiszterézisű mágnesmagot tartalmazó együtemű léptető regiszterhez A digitális áramkörfechinikáhan tárolásra, im­pulzussorozatok generálására, késleltetésére gyakran használnak léptetőregisztert. Miivel igen gyakran meglehetősen sok bit hosszúságú léptetőregiszterre van szükség, igen fontos az egy bitet reprezentáló áramköri elemek számá­nak és méreteinek csökkentése, emiatt léptető­regiszterekben széles körben alkalmaznak tá­rolási célra négyszöghiszterézisű mágneses anya­gokat. Együtemű léptetőregiszterak kis hely és alkat­rész igényük miatt előnyösen alkalmazhatók különösen hosszú léptetőregiszterek kialakításá­nál; hátrányuk a kétütemű léptető regiszter megoldásokhoz képest a fokozott igény a meg­engedhető alkatrész szórással, továbbá a léptető impulzus alakjával szemben. Az együtemű lép­tetőregiszter fokozatok kijelzését a fokozattál vezéreit kétállapotú tranzisztoros áramkörökkel szokásos elérni (1. pl. 26 534, 21 a1 36/20 sz. NDK szabadialmi leírást). A léptető impulzussal szem­ben támasztott szigorú követelmények enyhí­tése, továbbá a fokozatok közötti jó szigetelés elérése céljából használatos tranzisztoros csatoló áramkör beiktatása az egyes léptető regiszter fokozatok közé. Az általában szokásos áramkör egy tranzisztort tartalmaz, amelyet a tárolómag nullázásakor fellépő indukált áram vezetésbe visz. A tranzisztor kollektor és bázisköre egy­mással induktív csatolásban van oly módon, 10 15 20 25 30 hogy a tranzisztor kollektor árama elősegíti a tároló mágnesmag billenését. A tranzisztor kol­lektor árama megfelelő késleltető elemen át a következő léptető regiszter beíró tekercsébe jut. (Természetesen kétütemű léptető regiszter ese­tén a késleltető elem elmarad, 1. pl. I,156.44i0 lsz. NSzK szabadalmi leírást.) Ez a megoldás a fokozatok között igen jó zavarérzéketlenséget biztosít, azonban nem szolgáltat terhelhető fe­szültség kimeneteket, mivel a tranzisztor kol­lektorainak terhelésié megzavarja a fokozatok közötti csatolási és késleltetési viszonyokat. A találmány szerinti megoldásban egyetlen tranzisztor látja el az együtemű léptető regiszter elem kijelzését, a következő fokozathoz illeszté­sét, továbbá, az általánosan használt és szoros alkatrész tűrést igénylő késleltető elem helyett egyszerű impulzusMnyújtót tartalmaz-. A lép­tető impulzus hatására a tároló négyszöghiszte­rézisű mágnesmag nullázódik, és billenése ese­tén a tekercsében indukált áram egy tranzisztort nyit. Egy impulzus-nyújtó elem biztosítja a ' tranzisztor áramainak fennmaradását a mágnes­mag billenése után is addig az ideig, amely a következő fokozat tároló magjának beírásához szükséges1 . A léptetés alatt az összes tároló mágnesmag nullázódik, ez a léptetés gerjesztés­nek a beíró gerjesztésnél megfelelően nagyobb értékre választásával elérhető. A fokozatok kö­zötti időleges tárolást, amelyről a szokásos meg-156170

Next

/
Thumbnails
Contents