156147. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és kapcsolási elrendezés kisszintű villamosjelek mérésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1967. XII. 29. Közzététel napja: 1969. I. 25. Megjelent: 1970. I. 10. (Hl—235) 156147 *•««~, J ,...-, Szabadalmi osztály: 21 g 29—36 Nemzetközi osztály: G 01 r Decimái osztályozás: Feltaláló: Hidas György tudományos osztályvezető, Budapest Tulajdonos: Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet, Budapest Eljárás és kapcsolási elrendezés kisszíntű villamosjelek mérésére A találmány tárgya eljárás és kapcsolási el­rendezés mérőerősítő bemenetére vonatkoztatott, az erősítő saját zajszintjénél kisebb szintű vil­lamosjelek, pl. váltakozó feszültség mérésére, amelynek időbeli lefolyása tetszésszerinti lehet. 5 A mérési eljárásnál referencia feszültséget nem alkalmazunk. A méréstechnikában kisszintű villamosjelek mérésénél az erősítő zajszintjének csökkentésé­re alkalmazott egyik ismert mérési eljárás lé- 10 nyege az, hogy az erősítő sávszélességét szűkí­tik, miáltal az erősítő zajszintje csökken. Ezen eljárás hátránya, hogy szélessávú mérési célokra alkalmatlan. Egy másik ismert, jel/zaj viszony javítását 15 célzó eljárásnál a mérendő jelet egyidejűleg két vagy több erősítőre adják, majd az erősítők kimeneti sarkait összekötik és ezzel a feszültsé­get összegezik. Ezen összegezés azt eredménye­zi, hogy a jel/zaj viszony javul. Ezen eljárás- 20 nak hátránya, hogy pl. két erősítőcsatorna al­kalmazása esetén mindössze 3 dB jel/zaj vi­szony javulás érhető el. Ismeretes továbbá olyan mérési módszer, amellyel az erősítő saját zajánál kisebb szintű 25 villamosjelek is mérhetők. Ezt a módszert M. Epstein and J. Brophi „Applications of Hall­-effect multipliers." Solid-State Electronics 1966 Vol. 9 pp. 507—513 publikáció ismerteti rész­letesebben. Ezen eljárás lényegében korreláción 30 alapszik és analóg szorzóként Hali-generátort alkalmaz. Ezen megoldás teljesíti azt a célki­tűzést, hogy a mérőerősítő saját zajszintjénél kisebb feszültségszintek mérésére legyen alkal­mas, azonban az a hátránya, hogy a Hali-cella igen költséges és nagy áramfogysztású és ezért hordozható berendezések céljára nem alkalmas. Egy további hátránya, hogy hálózati táplálása miatt a hálózati zavarok a mérést hátrányosan befolyásolják. A találmánnyal célunk a mérőerősítők zaj­szintjénél kisebb szintű feszültségek mérésére az ismert megoldásoknál lényegesen egyszerűbb, gazdaságosabb és kis áramfogyasztást igénylő mérési eljárás és kapcsolási elrendezés kialakí­tása. Ezen feladatot a találmány szerinti eljárás­sal és kapcsolási elrendezéssel oly módon old­juk meg, hogy a mérendő jeleket egyidejűleg két különálló — azonos átviteli paraméterű — erősítő fokozattal felerősítjük, majd a két fel­erősített jel összegét és különbségét képezzük, ezután az összegjel abszolút értékéből a kü­lönbségjel abszolút értékét kivonjuk és végül az így nyert újabb különbség jelet az erősítő rendszer átviteli sávszélessége reciprokánál leg­alább egy nagyságrenddel nagyobb időállandó­jú kijelző szervvel mérjük. A találmány szerinti eljárás megvalósítására szolgáló kapcsolási el­rendezés bemenete közvetve vagy közvetlerül 156147

Next

/
Thumbnails
Contents