156134. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szál- és filmképző poliészterek előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. IV, 19. (FA—780) Német; Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1967. IV. 19. Közzététel napja: 1969. I. 25. Megjelent: 1970. I. 10. 156134 \ * .Szabadalmi osztály: 39 c Nemzetközi losztály: C M gl Decimái •osztályozás: Föltaláló: Koller Walter vegyész, Frankfart/Main, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Farbwerke Hoechst AG. vormals Meister Lucius und Brüning, Frankfurt/Main, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás szál- és filmképző poliészterek élőállítására a Ismeretes az, hogy teljesen vagy részben aromás dikarlbonsavakböl és dioloklból felépített szál- és filmképző poliészternek vagy kotpoliész­terek a megfelelő dikarbonsavak rövidszénláncú alkilésztereiből diolokkal való átészterezéssel, 5 majd az előállított „előkondenzátumok" vá­kuumban hevítés közben végzett polikondenzá­ciója útján állíthatók élő. Mindkét reakciólépés, vagyis mind az átésztereződiés, mind a polikon­denzáció, katalizátorok hozzáadásával meggyor- 10 sítható. Áltálában a rövid reakcióidő előnyös annak elkerülésére, hogy a magas polikonden­zációs hőmérséklet folytán lánc-széttöredezési és lánchasadási rakciók ne következzenek be, mivel ezáltal csak gyenge polikondcnzációs fok- 15 kai rendelkező és elszínezett poliészterek állít­hatók elő. A lineáris, szál- és filmkópző poliészterek elő­állítására számos katalizátor vált ismeretessé, 20 amelyek vagy az .átésztereződést vagy a poli­kondenzációt, esetleg mindkét reakcióműveletet katalizálják (v. ö. R. E. Wilfong, Journal of Polymer Science, 54, 38!5, 19G1, összefoglaló cikk). 25 Az ismert katalizátorok a gyakorlatban az összes követelményt nem elégítik ki. A line­áris, szál- és filmképző poliészterek előállításá­nál alkalmazott katalizátoroktól megkövetelik, hogy aktivitásuk mellett mellékreakcióikat, mint 30 pl. dehidraitizáló reakciókat vagy termikus le­bomlást vagy a poliészter fény hatására bekö­vetkező elbomlását ne katalizálják. Ezenkívül az előállított termékektől megkövetelik azt is, hogy „féhérségi fokuk" is kellő mértékű legyen. Azt találtuk, hogy lineáris, szál- és filmképző poliészterek és/vagy kopoliészterek bisz-hidinoxi­-alkil-dikarbonsavészterek polikondanzáció j ával katalizátorok jelenlétében előnyösen állíthatók elő, ha katalizátorként valamely (I) általános képletű vegyület észterét és/vagy .sóját — amely képletben x jelentése 1,5 vagy 1,5 alatti szám — használunk. Bisz-hidroxialkil-dikarbonsavészterként mind­azok a bisz-hidiroxialikil-dikarbonsavészterek fel­használhatók, amelyeknek polikondenzációja so­rán szál- és filmképző polimerek képződnek. Az említett bisz-hidroxialkil-dikarbonsavészte­rek előnyös savkomponensei a következők: teretftálsav, izoftálsav, 4,4'-d;ifienildikarboinsav, •2 ,,5 Hdimetilteref tálsav, 5-szulfo4zof tálsav, bisz-p-karboxi-fenoxietán, nafitalindikarbonsavak (-13, hexahldroftálsav, szebacinsav. -1,4, -1,5, -2,:6), 156134

Next

/
Thumbnails
Contents