156109. lajstromszámú szabadalom • Fitopatogen gombák írtására szolgáló szer

SZABADALMI 156109 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG L ü 1 R &m W Szabadalmi osztály: ^^§1% 45 I 9/02 Bejelentés napja: 1967. XII. 20. (BA—2013) ^^^/[^f^^^^^ß Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1966. XII. 20. Nemzetközi osztály: A 01 n ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1969. I. 25. Megjelent: 1970. I. 10. Decimái osztályozás: 632.951.2:547 Feltalálók: Dr. Goeldner Herbert, Kölin-Stammheim, Dr. Grewe Ferdinand, Burscheid, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Német Szövetségi Köztársaság Fitopatogen gombák irtására szolgáló szer A találmány tárgya olyan hatóanyagkoimbi­náció, amely két ismert fungicid hatóanyagból áll és szinergetikus fungicid hatással rendel­kezik. Ismeretes már, hogy a cink-propilén-l,2-bisz­-ditiokarbamát fitopatogen gombák irtására al­kalmazható. Ez a hatóanyag a gyakorlatban már nagy jelentőségre tett szert és különböző gombáik, pl. nein valódi lisztharmatgomfoák ir­tására alkalmazzák. Ennek a hatóanyagnak a hátránya azonban, hogy Botrytis-szal szemben csak gyenge ha­tású. Ismeretes továbbá, hogy az N-triklórmetil­tioftálrmid fitopatogen gombák irtására hasz­nálható. Ez a hatóanyag is nagy jelentőségre tett szert a gyakorlatban. Jó eredménnyel al­kalmazzák pl. nem valódi lisztharmatgombák ellen. Ennek a hatóanyagnak is az a hátránya, hogy a Botrytisre csak gyengén hat. Végül ismeretes, hogy a Botrytis kémiai sze­rekkel csak nehezen irtható. Azt tapasztaltuk, hogy az (1) I képletű cink­-propilén-l,2-l>isz-ditiokarbamátból és a (2) II képletű N-triklórmetiltioftálimidből álló új ha­tóanyagíkambinációk szinergetikus fungicid ha­tással rendelkeznek. A találmány szerinti hatóanyagkombináció fungicid hatékonysága meglepő módon jelentő-10 15 2Ü 25 30 sen magasabb, mint az egyes hatóanyagok ha­tásainak összege. Tehát szinergetikus hatás lép fel. Különösen előnyös a hatóanyagkombináció esetén az, hogy egyidejűleg mind a szokásos fitopatogen gombákra, mind a különösen ne­hezen irtható Botrytis spp.-re hat. A hatóanyagikombinációban mindkét ható­anyag súlyaránya bizonyos határok között vál­toztatható. A hatóanyagikombinációk 1 súlyrész cink-propilén-1,2-bisz-ditiokarbamátra általában 0,25—2 súlyrész, előnyösen 0,7^1,5 súlyrész N­-triklórmetiltiof tálimidet tartalmaznak. A haitóanyagkombináció szinergetikus fungi­cid hatást mutat fitopatogen gombák, különö­sen azonban Botrytis spp. esetén. A hatóanyagkoimbinációikat tehát fitopatogen gombák, előnyösen Botrytis spp. irtására alkal­mazhatjuk. A gyakorlatban különösen fontos a Botrytis által okozott növény-megbetegedések és az egyidejűleg fellépő és egyéb fitopatogen gombák által kiváltott növény-megbetegedések leküzdése. így a hatóanyagkomfoináciák pl. Bot­rytis cinerea és Plasmopara viticola irtására alkalmasak. A hatóanyagkombinációkat különösen Botry­tis-irtásra használjuk a szőlőművelésben. A Botrytis cinerea a szőlő minden részét megfer­tőzheti. Gazdaságilag a szőlőszemek (szőlőszem­rothadás) és a kocsány (kocsányrothadás) fer­tőzése a legjelentősebb. A szőlő virágzása ide-156109

Next

/
Thumbnails
Contents