156031. lajstromszámú szabadalom • Menetfúrófej változtatható súrlódásos nyomatékátvitellel

SZABADALMI 156031 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS U • • <áÉ^k Szabadalmi osztály: 49 e fpt Bejelentés napja: 1966. V. 19. (FO—474) Nemzetközi osztály: B 23 g ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1968. XII. 23. Megjelent: 1969. XI. 29. Decimái osztályozás: Földváry Ernő oki. gépészmérnök, Solymár Menetfúrófej változtatható súrlódásos nyomatékátvitellel A súrlódásos meghajtású menetfúró fejek és menetfúró gépeik célja az, hogy megakadá­lyozzák a menetfúrák vagy menetmetszők tö­rését, ha valami oknál fogva nyomatéki túl­terhelés áll be. A szokványos, nyomatékot súrlódással átvivő menetfúró fejek súrlódó tárcsái valamely adott átmérőjűek és így csak egy adott méretű csa­varmenet megmunkálására alkalmasak bizton­ságosan, mert csak egy bizonyos nagyságú nyomatékot visznek át optimálisan. A találmány célja olyan súrlódásos meghaj­táson alapuló menetfúró fej kialakítása, mely­nél a használt menetfúró szerszám nagyságá­nak megfelelően a biztonságos nyomaték be­állítható. A csatolt rajzok a találmány szerinti menet­fúró fej kiviteli példáját szemléltetik, amelye­ken az 1. ábra hosszmetszet, a 2. ábrán fo­gaskerék elrendezés felülnézete látlható, a 3. és 4. ábrák nyomatékbeállító szerkezetet mu­tatják. A csúszó ékkel vezetett kúpos 1 súrlódó tárcsa fel és lefelé csúsztatható a Morsekúpos, vagy más alkalmas kiképzésű tengelyvégű 2 meghajtótengelyen (1. ábra). Az 1 súrlódó tárcsa mögött a 3 rugó van elhelyezve, amely­nek rugónyomását és ezzel együtt az átvitt nyomaték változtatását a 2 meghajtó tengely csavarmenetes részén lévő ékhoronnyal ellátott 4 csavaranya be és kicsavarozásával lehet vég­rehajtani azáltal, hogy a kúpos 5 súrlódó tár­csa felső hengeres részébe erősített 6 pecek a 5 4 csavaranya ékhornyába illeszkedik. A 2 meg­hajtó tengely és a pecekkel ellátott 5 súrlódó tárcsa viszonylagos elforgatásával a 4 csavar­anya helyzete változtatható, miközben a 3 ru­góra és ezzel együtt az 1 súrlódó tárcsára 10 változó nyomást gyakorol. A 4 csavaranya kívánt helyzetét a 2 meghajtó tengelyhez il­leszkedő hasított 7 kúpos hüvely rögzíti a 8 anya becsavarozásával. Az 1 súrlódó tárcsa a háromszorosan kúpos 9 fejjel ellátott nyoma-15 ték átvivő 9a szerszámorsót forgatja, melynek alsó végére van erősítve a menetfúró szerszá­mot befogó tokmány. A menetfúró fej lefelé mozgatásakor a 9a szerszámorsó felső 9 kúpos része kapcsolódik az 1 súrlódó tárcsával és a 20 beállított 3 rugóerőnek megfelelő forgatónyo­matékkal elforgatja a 9a szerszámorsót és ez­zel a menetfúrás megkezdődik. A további forgatónyomaték-többlet beiktatására szolgál az 5 kúpos súrlódó tárcsa, mely a beállított 3 25 rugóerő legyőzése után lép működésbe és az 1 súrlódó tárcsával együttesen forgatják meg a 9a szerszámorsót. A 9a szerszámorsó és vele együtt a menet­fúró szerszám visszafelé járatására szolgál az 30 1 és 5 súrlódó tárcsákkal ellenkező irányba 156031

Next

/
Thumbnails
Contents