156029. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés kartondoboz előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÄLMÄNTI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. VII. 20. (FI—356) Svájci elsőbbségek: 1966. VII. 20. (10538/66), (1—5. és 10—16. igénypontok), 1967. IV. 27. (5999/67) (6—9. igénypontok.) Közzététel napja: 1968. XI. 22. Megjelent: 1969. XI. 29. 156029 V* / !!! r- ! .i E 5 % Szabadalmi osztály: 54 a 1—3; 54 a 4—7; 54 a 12—13 Nemzetközi osztály: B 21 b Decimal osztályozás: Feltaláló: Waldbauer Wilhelm igazgató, Stuttgart, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Fit Container AG., Chur, Svájc Eljárás és berendezés kartondoboz előállítására i A találmány tárgya eljárás és berendezés kartondoboz előállítására előreszabott sík lap­ból, amelyre az ismert eljárásokkal ellentétben a ragasztóanyagot csak közvetlenül az előre­szabott lap dobozzá formálása előtt hordjuk fel. A találmány szerinti eljárással előállított kar­tondoboznak fenéklapja, négy oldalfala, össze­sen négy, két egymással szembenfekvő oldalfal függőleges oldaléleihez csatlakozó, a többi oldal­falak síkjába függőlegesen behajtott végfal­elemei, valamint egy-egy, a két másik oldalfal felső oldaléleihez csatlakozó, befelé hajlított, a két. másik oldalfal függőlegesen behajtott vég­falelemeit átfogó szegélysávjai vannak. Ismeretes, hogy valamely előireszabott lapnak, azokra a helyeire, amelyek a doboz felállítása­kor egymással átfedésbe kerülnek, és össze­ragasztandók, szárazragasztót hordanak fel. A tapasztalatok azt mutatják, hogy — különösen hosszabb tárolási idő után —• az ilyen száraz ragasztó bevonattal ellátott előreszabott lapoknál kifogástalan ragasztott kapcsolat nem jöhet lét­re; ezen túlmenően azonban az ily módon elő­készített előreszabott lapok tárolása és feldol­gozása is nehézségekkel jár, illetve különleges intézkedéseket tesz szükségessé. A találmány alkalmazásával e hátrányokat ki­küszöböltük .anélkül, hogy fennállna az a veszély, hogy a folyékony állapotban felhordott ragasztóanyag az előreszabott dobozlapok de­formációját eredményezné, vagy egyes gépré­szek szennyeződését idézné elő. Az előbbiekben leírt doboz előállítására szol-5 gáló előreszabott lap dobozzá formálása oly módon történik, hogy két egymással szemben­fekvő oldalfalnak — előnyösein a doboz két homlokfalának — szegélysávjait egy, az előre­szabott lapot a haj togatóformába nyomó for-10 mázófej révén ragasztóanyaggal vonjuk be; az előreszabott lapnak a hajtogató keretre való rányomásakotr, illetve a hajtogatóformába való beprés élésekor a formázófej felett oldalt el­rendezett eltérítőszervekkel kifelé lehajlítjuk, és 15 a formázófej visszahúzása után mozgathatóan csapágyazott csappantyúk segítségével a két másik oldalfal befelé hajlított végfalelemeire hajtjuk rá, és azokkal összeragasztjuk. Az ily módon kiképzett kartondoboz további 20 merevítését oly módon eszközölhetjük, hogy a két, a szegélysávdkat tartó oldalfálelemre, elő­nyösen a homloklapra is ragasztóanyagot hor­dunk fel, és ezeket a homlokfalakat az előre­szabott lapnak a hajtogatóformába való beprése-25 lésekor a másik két oldalfal egyidejűleg befelé mozgatott véglapelemeihez, képest a formázó­fej jel összekötött szervek segítségével vissza­tartjuk. A ragasztóanyag1 felhordása előnyösen a gép-30 állványra mereven felszerelt felhordófejek se— 156029

Next

/
Thumbnails
Contents