156025. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alifás és cikloalifás szulfonsavak előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. VII. 01. (FA—712) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1966. VII. 01. Közzététel napja: 1968. XII. 23. Megjelent: 1969. XI. 29. 156025 \* L a /( Szabadalmi osztály: 12 o 23—24 Nemzetközi osztály: C 07 c5 Decimal osztályozás: Feltaláló: Sigurd Rösinger vegyész, Firarikfurt/Main, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft, vormals Meister Lucius. & Brüning, Frankfurt/Main, Némát Szövetségi Köztársaság Eljárás alifás és cikloalifás szulfonsavak előállítására Az 113)91)16 sz. német szabadalmi leírásból ismert, hogy szulffonsavakat úgy lehet előállí­tani, hogy 10—30 szénatomot tartalmazó paráf­finszénhidrogének keverékét, valamint kéndi­oxid és oxigén gázkeveréket tartiósan gamma- 5 -sugárzás hatásának tesznek ki. F. Asinger sze­rint (Chemie und Technologie der Paraffin­kohlenwasserstaffe, Berlin, Ii9i5!6) a paraffin­szénhidrogének két csoportja különböztethető meg; az egyik azokat a szénhidrogéneket tar- 10 talmazza, amelyek átalakulása szulfonsavakíká kéndioxiddal és oxigénnel önmagától lefolyik, mihelyt az átalakulást megvilágítással, ózon bevezetésével vagy persavak hozzáadásával meg­indítják; ehhez a csoporthoz tartozik a ciklo- 15 hexán, a metilciklohexán és a heptán. A másik csoport, melyhez főleg a nagyobb molekula­súlyú paraffinszénhidrogének tartoznak, a kén­dioxiddal és oxigénnel való átalakulásihoz a fent felsorolt beavatkozások egyikét tartósan 20 igényli. A találmány tárgya eljárás alifás és ciklo­alifás szulfonsavak előállítására, 10—3,0 szén­atomos alifás és cikloalifás, előnyösen egyenes- 2 5 láncú szénhidrogének, valamint kéndioxid és oxigén egymásrahatása útján. Az eljárásra az jellemző, hogy a kéndioxidból és oxigénből álló gázkeveréket ultraibolya (UV) sugárzás hatásá­. nak tesszük ki, és az így aktivált gázkeveréket 30 2 az alifás szénhidrogénnel további besugárzás nélkül reagáltatjuk. Az UV sugárzás előállítására minden keres­kedelmi UV lámpa felhasználható. Előnyös olyan merülő-égő alkalmazása, amelyet edénybe he­lyezve a szintézisgáz körüláramol. A szulfonsavak előállítása a fent megneve­zett szénhidrogénekből —20 és +100 C° hő­mérséklet között, előnyösen 0—30 C°-on tör­ténhet. Az alkalmazott nyomás 0—50 atü, egyes esetekben még nagyobb, leggyakrabban 0—5 atü. A kéndioxidból és oxigénből álló gázkeveréket célszerűen nagy feleslegben alkalmazzuk. Az át­vezetett gázkeverék térfogata óránként 10— lOűO-szerese lehet a felhasznált paraffinszén­hidrogének; előnyösen SŰ-től 500-szoros térfo­gatot használunk. A kéndioxid és oxigén ará­nya a reakcióegyenletnek megfelelően legalább 2 : 1 legyen, előnyösen használhatunk nagyobb kéndioxid-tartalmú gázelegyet 4 :1—120. : 1 arányban. Különösen kedvezőek a 6:1 és 1)5 : 1 közötti arányú keverékek. Kiindulási anyagul alkalmasak a következő szénhidrogének: cetán, kőolaj vagy a kőolaj-finomítás paraffin^frakciói. Oxigéntartalmú gázként levegő alkalmazható, főleg nem folyamatos reakció-vezetés esetén. A gázkeveréfcet célszerűen finom eloszlásban, pl. gázosító gyűrű alkalmazásával vezetjük a reakcióelegybe. 156025

Next

/
Thumbnails
Contents