156020. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 1-szubsztituált cikloalkonolok monoalkilamino-alkilétereinek előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1966. VII. 06. (EE—1284) Közzététel napja: 1968. XI. 22. Megjelent: 1969. XI. 29. 156020 X i Szabadalmi osztály: 12 o 5—10; 12 q 1—13; 12 q 32—34 Nemzetközi osztály: C 07 c4 Decimái osztályozás: Feltalálók: Budai Zoltán vegyészmérnök, Dr. Pallos László vegyészmérnök, Dr. Komlós Endre farmakológus orvos, Dr. E. Petőcz Lujza farmakológus orvos, Budapest Tulajdonos: Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár, Budapest Eljárás 1-szubsztituált cikloalkanolok monoalkilamino-alkilétereinek előállítására Találmányunk tárgya eljárás gyógyászati ha­tással rendelkező, 1-szubsztituált cikloalkano­lok monoalkilamino-alkilétereinek, valamint ezek sóinak előállítására. Harmadrendű alkoholok bázikus éterei közül ismeretesek az l-fenil^ciklohexiléterék, amelyek gyenge antihisztamin hatással rendelkeznek (Chem. Listy 412', 1048, p. 175). Egyébként több­nyire szubsztituált l-fenil-eikloalkanolok ill. l-benzil-cikloalkanolok bázikus szerves csopor­tot tartalmazó alkilétereit írják le, amelyeknek elsősorban antiparkinson hatást tulajdonítanak, ill. egyes vizsgálatok alapján ezek az anyagok a központi idegrendszert gátolják (D, B. P. 1090,201; 10l947,3i8; 1096,347 és 1HI10155). Korábban foglalkoztunk ilyen típusú vegyü­letek előállításával és vizsgálatával (151 865 1. sz. és li53 5>2',2 1. sz. magyar szabadalom) és azt találtuk, hogy az 1-aril-, aralkil-, ill. alkil-cik­löalkanolok külöriféle bázikus éterei, a fentebb idézett irodalmi adatokkal ellentétben, elsősor­ban görcsoldó, minor trarikvillizáns, perifériás értágító, helyi érzéstelenítő, és a kísérleti ul­cust kivédő hatású vegyületek, amelyeknek a Parkins órakorra egyáltalán nincs, vagy csupán rendkívül gyenge hatásuk van. E vegyületeknél az éterező csoportban a legkülönbözőbb bázi­kus csoportokat alkalmaztuk, pl. amino-, alkil­amino-, dialkilamino-gyököt, vagy 5—8 tagú telített, esetleg egy további heteroatomot tar­talmazó gyűrűs alkilénimino^csoportot, mely utóbbi alkil-, alkoxi-, hidroxilalkil-, aeil vagy aeilöxialkil-csoporttal is lehet helyettesítve. Az ilyen típusú bázikus csoportot tartalmazó alkil-5 éterek előállítása általában ismert módon pl. a Williamson-féle éterszintézissel vagy reakció­képes észterek (pl. mezil- ill. tozilészterek) alkalmazásával valósítható meg. Általában az éterezés nehézség nélkül végrehajtható, azonban 10 egyes esetekben a megfelelő bézikusan szubsz­tituált alkanolok ill. alkilhalogenidek előállítása elég körülményes. Különösen a monoalkilami­no-alkilészterek előállításánál jelentkeznek ilyen problémák. Jelen találmányunkben új eljárást 15 alkalmazunk ilyen típusú bázikus éterek előállí­tására. Ismerünk olyan eljárást, amely szerint dime­tilamino-propil-, illetve dimetilamiinopropilidén­származékokat klórhangyasavészterrel kezelve, 20 majd alkalikus vagy savas közegben szappano­sítva jutottak fentiazin-vegyületek megfelelő monoalkil-származékaihoz (615 0125 sz. 'belga szabadalom, ill. Monatshefte 95, 1064, p. 425). Vizsgálataink során azt találtuk, hogy (I) ál-25 talános képletű 1-szubsztituált cikloalkanolok monaalkilamlno-alkiléterei — amely képletben R1 hidrogén, fenil- vagy monohalogén-íenil-cso­portot jelent, R2 1—4 szénatomszámú egyenes vagy elágazó láncú .alkil-, előnyösen metil-30 vagy etil-gyök, n 4—6 egész szám, m 0: —8 egész 156020

Next

/
Thumbnails
Contents