156014. lajstromszámú szabadalom • Rovarirtószer

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI I 156014 LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. V. 26. Svájci elsőbbsége: 1966. V. 26. Közzététel napja: 1968. X. 22. Megjelent: 1969. XI. 29. (Cl—711) * Szabadalmi osztály: 45 1 9/36 Nemzetközi osztály: A 01 n 9/36 Decimal osztályozás: 632.951.2:547.953 Feltalálók: Dr. Martín Henry vegyész, Basel, Dr. Beriger Ernst vegyész, Allschwil, Svájc Tulajdonos: CIBA Aktiengesellschaft, Basel, Svájc Rovarirtószer 1 A találmány olyan kártevőirtószerekre vonat­kozik, amelyek aktív komponensként az I álta­lános képletű foszfoiramidátok közül legalább egyet tartalmaznak — amely képletben X oxi­gén- vagy kénatomot jelent, Y jelentése ibróim vagy jódiatom, Rx rövidszénláncú alkil- vagy alkenil-gyököt jelent, R2 jelentése hidrogén­atom, rövidszénláncú alkil- vagy alkenil-gyök, és R3 rövidszénláncú alkil- vagy alkenil-gyököt jielent, vagy pedig R2 és R 3 azzal a nitrogén­atommal együtt, amelyhez kapcsolódnak, hete­rociklusos gyűrűt jelentenek, amely adott eset­ben az említett nitrogénatomon kívül még egyéb heteroatomokat is tartalmazhat —, továbbá adott esetben még az alábbi adalékanyagok: oldó-, hígító-, díiszpergáló-, nedvesítő-, tapadás­javító-, kötő- és sűrítőanyagok közül egyet vagy többet, valamint adott esetben további ismert kártevőirtószereket is tartalmazhatnak. Az I általános képletű új foszforamidátok hatékony inszektiicidek; különösen magtári kár­tevők elleni kitűnő hatékonysággal, csekély utó­hatással, kisfokú toxicitással és szelektív hatás­sal tűnnek ki. Az I általános képletű új foszforamidátok, ill. az ilyen anyagokat tartalmazó szerek az Acarina {szövőlepkék, atkák stb.) féleségek kü­lönböző képviselői ellen is hatékonyak. Az új foszforamidátok az állat- és növényvilág egyéb 10 15 20 25 kártevőivel szemben, így pl. legyekkel (blow fly), boll weevil-lel stb. szemben is hatéko­nyak. Az I általános képletű foszforamidátok egy­szerűen előállíthatók olyan módon, hogy egy II általános képletű foszforsav-, ill. tiöfoszfor­savfenolészter-dlhalogenidet először egy III ál­talános képletű alkohollal egy IV általános kép­letű diészterré alakítunk, majd az utóbbi ve­gyületet egy V általános képletű aminnal rea­gáltatjuk. A II—V általános képletben az egyes szubsztituensek jelentése megegyezik az I álta­lános képlettel kapcsolatban megadottakkal, ill. Hal halogénatomot jelent. A II általános képletű foszforsav-, ill. tio­foszforsav-fenolészter-dihalogenidíet oldószer je­lenlétében vagy távollétében reagáltathatjuk a III általános képletű alkohollal. Oldószerként például halogénezett szénhidrogének, így szén­tetraklorid, dikióretán, diklóretilén stb. hasz­nálhatóik fel. Lehetőleg teljes átalakulás elérése céljából kívánatos a III általános képletű alko­holt feleslegben (az elméleti érték 125—150%-a) alkalmazni. A IV általános képletű, így kapott monoklo­ridot célszerű hűtés mellett reagáltatni az V általános képletű aminnal, mellékreakciók el­kerülése céljából. Célszerű a 30—60 C° reákció­hőimérsékletet nem túllépni. 156014

Next

/
Thumbnails
Contents