156004. lajstromszámú szabadalom • Mechanikus juhfejőberendezés

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. VII. 14. Közzététel napja: 1968. XII. 23. Megjelent: 1969. XII. 01. (AO—286) 156004 &••-.-''>.? Szabadalmi osztály: 45 g 5/00 Nemzetközi osztály: A 01 j 5/00 Decimái osztályozás. 637.125 Feltalálók: Mikus Martin mérnök, Trencin, Borysek Vaclav mérnök, Pelhrimov, Jirsa Frantisek technikus, Pelhrimov, Brezina Jiri technikus, Pelh­rimov, Vavrich Zdenek technikus, Pelhrimov, Vrabek Ladislav tech­nikus, Pelhrimov, Stejskal Jaroslav technikus, Pelhrimov, Masiar Martin mérnök, Trencianstoa Tepla, Csehszlovákia Tulaj domos: Agrostroj Pelhrimov narodni podniik cég, Pelhrimov, Csehszlovákia Mechanikus juhfejőberendezés A találmány tárgya mechanikus juhfejőbe­rendezés juhok, kecskék és hasonlók fejesére. Ismeretesek már juhfejőberendezések, ame­lyeket úgy építenék be költséges épületekbe, hogy azok a tejkiválasztás ideje alatt az egyik 5 legelőről nem vihetők át a másikra. Ez a tény különböző hátrányokkal jár, főleg hegyvidéke­ken, ahol elkerülhetetlen a nyáj egyik legelőről a másikra történő áthajtása. Az ismert fejő­berendezések további hátránya, hogy a tej szál- 10 lításához szükséges vákuum a pulzátor vá­kuumterével van összekötve. A pulzácíós szám ugyanis csak kis ingadozású lehet, és hátrá­nyos, ha ezt a számot a tejszállító csővezeték­ben fellépő nyomásingadozás befolyásolja. 15 Az említett hátrányok a találmány szerinti berendezéssel kiküszöbölhetőik. A találmány szerinti berendezés úgy van kialakítva, hogy az gyorsan és könnyen alkatrészeire bontható, 20 majd ezek az alkotó elemek átszállítás után egy másik munkahelyen ismét könnyen össze­építhetőik. Az egész berendezés könnyűszerrel tetővel látható el. A pulzátorhoz szükséges vá­kuumtér nincs összeköttetésben a tejszáillítás- 25 hoz használt vákuumtérrel, és így a pulzátor állandó nyomással rendelkezik. A találmány tehát mechanikus juhfejőberen­dezés, amelynek motorikusán hajtott szívóleve­gő szivattyúja, vákuumvezetékei, pulzátora, vá- S0 kuummegszakítója szarvkötélcsatlakozókkal el­látott vákuumelosztója és fertőtlenítőöMítő be­rendezése van. A találmány kitűzött célját azzal éri el, hogy a imotorikusan hajtott szívólevegő szivattyú a pulzátorral kapcsolt vákuumvezeték, a tej to­vábbító vezeték, a vákuumrnegszakító és a fer­tőtlenítő-öblítő berendezés a vákuumvezetékkel a pulzátorhoz kapcsolt, a tej szállítására szol­gáló légüstöt, a második légüstöt és a sajt­készítő tartályt tartalmazó közös lábakkal el­látott keretre van rögzítve. A találmány szerinti berendezéssel nehéz fi­zikai munka takarítható meg, és lényegesen emelhető a fejés higéniája, továíbbá a tej bak­teorológiailag is kifogástalan. A berendezés kecsekfejéshez is felhasználható a megfelelő gyűjtőhelyeken. A találmány szerinti berendezést részletesen kiviteli példán, rajz alapján ismertetjük, ahol az 1. ábra a találmány szerinti fejőfülke felül­nézetben, a 2. ábra a találmány szerinti fejőfülke oldal­nézetben, a 3. ábra a találmány szerinti fejőszék, a 4. ábra a találmány szerinti fejőberendezés vázlatos elrendezése, az 156004

Next

/
Thumbnails
Contents