155974. lajstromszámú szabadalom • Jelfogós erősítő és tároló áramkör előnyösen automatikák többdimenziós vezérlésére

MAGVAE NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. XI. 22. (SU— 333) Közzététel napja: 1967. XII. 22. Megjelent: 1969. X. 30. 155974 ! Szabadalmi os^ic>ly 21 c 28—53 Nemzetközi osztály: H 01 h Decimal osztályozás: Surányi Gyula oki. elektromérnök 50%, Budapest, Buda István obi. elektromérnök, 30%, Budaörs, Hornitsek László műszerész, 20%, Budapest Jelfogós erősítő és tároló áramkör előnyösen automatikák többdimenziós vezérlésére A találmány tárgya jelfogós erősítő és tá­roló áramkör, előnyösen automatikák többdi­menziós vezérlésére, különösen fénytájékozta­tók üzemeltetéséhez. A bistaibil üzemű kapcsolók jelentős része ke­rül alkalmazásra jelzőberendezésekben, fényjá­.tékkapcsolókban, reklámokban, eredményhirde­tőkben, villanyújságokban. Ezeknek be- vagy kikapcsolása hasonló vagy csaknem teljesen azonos logikai funkciók lezajlása után kell hogy történjen. Emiatt a hasonló jelfolyamat mellett az egyes vezérlési pontok több csoportban való egyesíthetőségét követelik meg. Az eddig ismert hasonló bistabil üzemű kap­csolók — későbbiekben röviden kapcsolók — (mechanikus kapcsolók, multivibrátorok, ferrates kapcsolók stb.) — csak az öntartást és erősítést voltak képesek elvégezni, ezért a vezérlőjelek igen mély felbontása a központi vezérlése há­rult, amely a központi vezérlés bonyolultságát és az alkalmazott kapcsolók szániának megfe­lelően többszörözött igénybevételét vonta maga után. Ugyanígy a vezérlési pontok multiplikáld hatóságának követelménye miatt kiegészítő le­választó kapcsolókat, többérantkezős jelfogókat, kondenzátorokat, invertereket, vagy különböző kapuáraniköröket szükségeltek, amelyek alkal­mazása jelentős áramtöbbletet, bonyolultságot és jelszintcsökkenést vont maga után. 10 15 SO 25 30 A fentiek szemléltetését példaképpen a je­lenleg ismert legkorszerűbb állóbetűs fénytá­jékoztató berendezés vázlatos logikájának is­mertetésén keresztül mutatjuk be. E berendezés fénypontkapcsolói bistabil üzemű elektromecha­nikus, ferrités vagy tranzisztoros kapcsolók. Ezek a vezérlőszervtől kapott információk alap­ján kapcsolnak be ill. ki úgy, hogy az általuk kapcsolt izzóik megfelelő helyre, megfelelő betűk kialakítását végezzék. Minthogy a szokványos méretű táblák sok­szor 300 betű kiírására alkalmasak betűnként 35 fényponttal, a sok — jelen példánál 1Q5#0 — kapcsoló vezérlésének viszonylagos egysze­rűsítése célpontjából a fénypontikapcsolókát célszerűen — pl. sorok, sorrészletek stb. sze­rint — csoportosítják. A kialakult gyakorlat szerint egy betű kiírá­sakor a vezérlésnek az alábbi logikai funkció­kat kell elvégeznie: 1. törlésre aktivizálni a kívánt sor kapcso­lóit, 2. a soron belül egy sor részlet — pl. sor har­mad — kapcsolóit kikapcsolni (törölni), 3. beírásra aktivizálni a kívánt sor kapcso­lóit, 4. beírásra aktivizálni a kívánt soron belül a kívánt sorrészlet kapcsolóit, 155974

Next

/
Thumbnails
Contents