155954. lajstromszámú szabadalom • Eljárás grafit, vagy szénalapanyagú testek szilárdságának és villamos vezetőképességének növelésére és/vagy ilyen testek egymáshoz, kerámiai testekhez, vagy fémekhez való ragasztására

SZABADALMI 155954 MAGYAK NÉPKÖZTÁRSASÁG LEI ICS&9 / SZOLGALATI TALÁLMÁNY V* ' '* A Szabadalmi oszíaly­iápBi* 22 h i§|f Bejelentés napja: 1966. XI. 26. (KO—2054) Nemzetközi osztály: C 09 j ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI Közzététel napja: 1968. X. 22. Decimái osztályozás: HIVATAL Megjelent: 1969. X. 30. Feltalálók: Kozár László, Tatabánya, 40%, Tóth Mihály, Budapest, 25%, Üveges József, Budapest, 15%, Pataki Endre, Bicske, 15%, Kóta Sándor, Tatabánya, 5% Tulajdonos: Tatabányai Alumíniumkohó, Tatabánya Eljárás grafit, vagy szénalapanyagá testek szilárdságának és vilíamosvezetőképességének növelésére és'vagy ilyen testek egymáshoz, kerámiai testekhez, vagy fémekhez való ragasztására 1 A találmány eljárás grafit, vagy szénalap­anyagú testek szilárdságának és villamosvezető­képességének növelésére és/vagy ilyen testek egymáshoz, kerámiai testekhez, vagy fémekhez való ragasztására. Az irodalomból és a gyakorlatból számos vegyipari és kohászati berendezés ismeretes, melyet hő és vegyi hatások elviselése céljából szén, vagy grafit alapanyagú előreégetett idom­testekkel, lapokkal bélelnek. Grafit és szén alapanyagú idomtesteket ezenkívül széles kör­ben alkalmaznak villamos áramvezető elektróda­ként is, pl. az olvadékelektrolizáló cellákban és az ívfényes kemencékben. A vegyipari és kohászati berendezéseknél használt szén vagy grafit idomtestekkel kap­csolatos követelmények két irányúak. Egyrészt a felhasználási területtől függően általában nagy mechanikai szilárdságot, jó villamosvezetőképes­séget és minél kisebb parazitást követelnek meg, másrészt a berendezésekbe való beépítésük al­kalmával biztosítani kell a testekrlek egymás­hoz, kerámiai anyagokhoz és fémekhez való szilárd kötését, ragasztását. Egyes esetekben az egymáshoz ragasztott felületektől minél kisebb átmeneti villamosellenállást követelnek meg, pl. elektródák esetében. Ha nagyobb szilárdságú grafit, vagy szén idomtesteket építünk a berendezésekbe, akkor 10 15 20 25 30 növekszik a bélés mechanikai erőhatásokkal szemben tanúsított ellenállóképessége. A nagy hőmérsékleten üzemelő berendezések esetén ál­talában az üzemi hőmérsékletre történő felfűtés alkalmával a hőtágulás következtében különösen nagy feszítőerők jelentkeznek, de igen gyakran pl. alumíniumolvadék elektrolizálóoelláknál a bélésanyagot érintő olvadékok egyes komponen­seinek a grafit, vagy szémanyagokba való ad­szorbciója az üzemeltetés során is nagy belső erőhatásokat okoz. Ugyancsak káros mechanikai erőhatásokat idézhetnek elő az üzemi hőmér­séklet ingadozásai, a szakaszos üzem, illetőleg a bélésben az egyenlőtlen hőmérséklet eloszlás. Sokszor a grafit, vagy a szén idomtestek hő­tágulási együtthatóját többszörösen meghaladó anyagokat, pl. fémeket építenek ezen anyagok mellé, vagy ágyaznak ezen anyagokba. Pl. elekt­ródáknál csak a nagy hőmérsékleti és vegyi korróziós hatásoknak kitett elektróda részt ké­szítik grafit, vagy szén idomtestekből és ezek­hez fémes áramvezetőket csatlakoztatnak. E cél­ból a szénalapanyagú testekbe üreget vájnak és az ebbe helyezett áramvezetőt szénalapanya­gú döngölőmasszával veszik körül, vagy meg­olvasztott fémet pl. vasat öntenek az áram­vezető köré. Miután a fém hő tágulási együtt­hatója a szén hőtágulási együtthatójánál na­gyobb, a hőmérséklet növelésekor sokszor olyan nagy feszítőerők hatnak az üregek falaira, hogy 155954

Next

/
Thumbnails
Contents