155953. lajstromszámú szabadalom • Melioráló talajművelő eljárás

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1968. II. 06. (KA—1141) Közzététel napja: 1968. XI. 22. Megjelent: 1969. X. 30. 155953 Szabadalmi osztály: 45 a 79/00 45 1 7/00 Nemzetközi osztály: A 01 b 79/00 Ä 01 n 7/00 Decimái osztályozás: 631.58+631.51 Kamarás Miklós mezőgazdasági mérnök, 45%, Csávás Elemér mezőgazdasági mérnök, 30%, Seidl Fidél mezőgazdasági mérnök, 25%, Budapest Melioráló talajművelő eljárás 1 A találmány melioráló talajművelő eljárás főleg kötött, tereprendezett, lejtős és belvizes ásványi talajok művelésére. Mint ismeretes, a talajra hullott csapadék egy része különösen kötött, ásványi talajok ese- 5 tében a rossz infiltrációs képesség következté­ben további kárt, eróziót okoz. Sík, enyhe lej­beszávárogni nem tudó víz elfolyik és sok eset­ben további kárt, eróziót okoz. Sík, enyhe lej­tésű területen az összegyűlő csapadék belvíz io keletkezéséhez vezethet, ami belvízkárt okoz. A hegyes, dombos vidéken a tfertti károk kiküszöbölése érdekében a művelést színtvonal irányában végzik és szalagosán, sávosan vetnek. Ugyancsak színtvonal irányában történik a ta- 15 lajban minden műszaki beavatkozás. A mai ismereteink szerint az elfolyó víz mennyiségét csupán a színtvonal irányú talajművelés az al­talaj lazító és a gátalőkapa csökkenti. A szintvonal irányú szalagos művelés azon- 20 ban nem tud jelentős mértékben elterjedni, részben a talajművelő eszköz nehézkes kezelése, részben pedig üzemi meggondolások miatt. A szalagos művelés okozta bonyolult üzemszerve­zés az egységesen művelt terület kényszerű fel- 25 aprózódása a gazdaságnak költséges és munka­többletet jelent, a talajvédelem műszaki beren­dezéseinek költségei nehezítik a megvalósítást. Az erózió csökkentésére olyan kísérletek is folynak, hogy a talajt minél kisebb mértékben 30 mozgatják. Ennek az eljárásnak azonban elő­nyei mellett az a hátránya, hogy a talaj tömött, lazítatlan marad, amelyen az elfolyó víz meny­nyisége nő, és így a hordalékképződás csökke­nésével szemben esetleg ezeken a területeken vízhiányból eredő terméscsökkenés követke­zik be. Sík területeken a nem beszivárgott csapadék által okozott belvízkárok elleni védekezés leg­hatékonyabb védekezési eljárása a belvíz ren­dezés, azaz a talaj felszínén összegyűlt vizek­nek műszaki létesítményekkel történő elveze­tése. Ez azonban igen költséges és a talajiműve­lést nem oldja meg. Másik oldalról megvizsgálva a problémát, megállapíthatjuk, hogy a víz talajba történő szivárgásának jelentős akadálya lehet a rossz talajszerkezet. Az ősállápotú, természetes növé­nyi takarójú talaj kitűnő szerkezete a kultú­rába vétel során igen rövid alatt leromlik. A szántás mint a talaj biológiai életébe történő durva beavatkozás, a természetes körülmények megváltoztatásán keresztül a biológiai egyen­súlyt hosszú időre megbontja. A rendszeres mű­velés során periodikusan ismétlődő talajforga­tások fokozatosan csökkentik a. jó víznyelő ké­pességet biztosító vízálló morzsák mennyiségét. A szerves gyökérmaradványok lebomlásaiból ke­letkező termékeknek bizonyos ragasztóhatásúk van. Ezek a vízálló, aktív humusz kolloid köté-155953

Next

/
Thumbnails
Contents