155943. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet vezetőfülke rugózó elhelyezésére Járművön

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIV AT AL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. X. 22. (HE—485) Svédországi elsőbbsége: 196S. X. 22. 13704/1965. Közzététel napja: 1968. XI. 22. Megjelent: 1969. X. 30. 155943 Szabadalmi osztály: 63 c 37—16 Nemzetközi osztály: B 62 d Decimái osztályozás: Henriksson Sune Torsten, mérnök, Muotka Ragnar Ludvig, ügyvezető, Kiruna, Svédország Szerkezet vezetőfülke rugózó elhelyezésére járművön i A találmány szerkezet a vezetőfülke rugózó elhelyezésére motorjárművön, avégből, hogy nagy függőleges kilengéseket tegyen lehetővé, különösen olyan járműveknél, amelyeknek ke­rete csavaróerőkkel szemben merev, és rugó­zás nélkül a kerekek hordják, a vezetőfülke pedig önmagában teljesen különálló egységet képez és a járműkerettel vezető- és rugószer­vek útján van összekötve. Motor járműveknél, amelyeknél különböző okokból, pl. szerkezeti vagy üzemi okokból a hordozó keretet rugóelrendezések segítése nél­kül, a kerekek hordják és azonkívül gyakran csavarmentesek, kívánatos, hogy a lökések, amelyek a jármű mozgásakor elkerülhetetlenül fellépnek, ne adódjanak át a vezetőre. Javasolták már, hogy e célból a tulajdon­képpeni vezetőülést rugózóan helyezzék el. En­nél a megoldásnál azonban, tekintettel a vi­szonylag kis tömegekre, amelyeket rugózva kell hordani, nem tudtak kielégítő eredmé­nyeket elérni. Másrészt a kiszolgáló berende­zések általában nincsenek a rugózó mozgások­nak kitéve úgy, hogy a vezetőülés és ezáltal a vezető is annak a veszélynek van kitéve, hogy a gyakran ismételten fellépő hirtelen rusómozgásoknak van alávetve. Ezért a találmány feladata ezeknek a hiá­nyosságoknak a kiküszöbölése, és o^an lá­gyan rugózó vezetőülés létesítése, amely a mo­torjárművek szokásos rugófelfüggesztéssel ki­alakított vezetőülésével összehasonlítható. A találmány lényeges jellemzője, hogy a vezetőszervek viszonylag hosszú és nagy ru-5 gókilengéseket lehetővé tévő csuklóparallelog­rammákból állnak, amelyek mindenkor a ve­vezetőfülke kétoldalán vannak elrendezve, és egy-egy felső csuklóstagból állnak, amely lé­nyegében vízszintesen a vezetőfülke egyik 10 fala és a járműkeret egy pontja közé van fektetve, valamint alsó csuklós tagból, amely nagyjából a vezetőfülke padlójával párhuzam mosan az azon, és a vezetőfülke padlójának szélén vagy annak közelében lévő pont és a 15 járműkereten lévő pont közé van fektetve. A találmányt részletesebben a rajz alapján ismertetjük, amely a találmány szerinti szer­kezet példakénti kiviteli alakját tünteti fel. Az 1. ábra a vezetőfülke lényegében sema-20 tikus o1 dalnézete a jármű közelfekvő részei­nek jelölésével. A ,2. ábra az 1. ábra II—II vonala , mentén vett sematikus felülnézet. A 3. ábra az 1. ábra III—III vonala mentén 25 vett sematikus nézet hátulról. A 4. ábra a találmány más kiviteli formá­ját ábrázolja, amelynél a vezetőfülke az olda­lán elülről és nem hátulról nézve ferdén, ha­sonló csuklóparallelogramma, segítségével, van 30 elrendezve. 155943

Next

/
Thumbnails
Contents