155904. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés dielektrikum - változásán alapuló mérésnél a környezeti befolyás csökkentésére, előnyösen fonalegyenlőtlenség mérésénél

MAGYAR N ÉPKOZTÁBS AS AG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1968. I. 12. Közzététel napja: 1968. X. 22. Megjelent: 1969. X. 30. (TE—501) 155904 Szabadalmi osztály: 42 k 20—29 Nemzetközi osztály: G 01 n 27 Decimái osztályozás: Feltalálók: Katona Tibor villamosmérnök, 70%, Rádai Zoltán villamosmérnök, 20%, Dr. Vass György gépészmérnök, 10%, Budapest Tulajdonos: Textilipari Kutató Intézet, Budapest Kapcsolási elrendezés dielektrikum-változásán alapuló mérésnél a környezeti befolyás csökkentésére, előnyösen fonalegyenlőtlenség mérésénél A dielektrikum változásán alapuló mérések­nél a környezeti befolyások csökkentésére kü­lönböző megoldások, ill. kapcsolások ismerete­sek. A kis dielektrikum változások, mint pl. a fonalegyenlőtlenség, mérésénél, technikai okokból a fonal mint dielektrikum által képzett kapacitás változás igen kicsi. Nagyságrendje 10-3 p,p_ Az itt fellépő egyenlőtlenség mérésére szolgáló mérőkondenzátor kapacitás értéke mé­réstechnikai okokból megszabott. A mérőkon­denzátornak olyannak kell lennie, hogy külön­böző vastagságú fonalat tudjon mérni. Ezt a követelményt egyrésű mérőkondenzátorral tel­jesíteni nem lehet. Ezért mérőkondenzátor cso­portot alkalmaznak, amelynek mérőrés széles­ségei különbözőek. Egy-egy kondenzátor-csoport együttes kapacitása kb. 20 pF. A mérőkonden­zátorba dielektrikumként bevitt fonalhossz el­méleti megfontolások alapján a felbontási té­nyező miatt 1 cm-nél hosszabb nem lehet. A mérőrés szűkítésének határt szab a fonal vastagsága. A mérőrés kitöltési tényezőjét line­aritási okokból csökkenteni kell. Ezeknek a feltételeknek az együttes hatása az, hogy a mérőkondenzátorba bevitt fonalváltozás okozta kapacitív változás, a már említett 10~3 pF. nagyságba esik, amely méréstechnikai szem­pontból igen szigorú feltétel. 10 15 25 30 A dielektrikum állandó változásán alapuló méréseknél alkalmazott egy oszcillátoros pasz­szív rendszereknél, a stabil frekvenciát RC vagy LC tagokból álló négypólusokra vezetik, ahol az egyik C tag mérőelektródát képez. Kiegyenlített állapotban a két négypólus futási ideje megegyezik. A mérőelektródába bevitt dielektrikum az egyik négypólus futási idejét megváltoztatja, amely valamilyen rendszerrel pl. fázisdiszkriminátorral mérhető. Belátható, hogy ha egy ilyen rendszerben a fenti mérés­technikai meggondolások szerint képzett mérő­kondenzátort helyezünk el, az abba bevitt di­elektrikum által okozott futási idő változása olyan kicsi, hogy ezt a fázisdiszkriminátor nem tudja feldolgozni, ezért ezzel a rendszerrel jól érzékelhető, lineáris, egyértelmű információt nem kapunk. Hasonló probléma áll fenn azok­nál az ismert rendszereknél is, amelyek egy fix frekvenciájú oszcillátor jeleit két rezgő­körre vezetik, ahol az egyik rezgőkör kapaci "ív tagja a mérőelektróda. A bevitt kis dielektri­kum a rezgőkörben olyan kicsi elhangolást okoz, amelyből jelet feldolgozni az eddig ismert fázisdetektorokkal a következő problémák miatt nem lehet: az oszcillátor stabilitásának lega^bb 10_6 -ának kell lenni, mivel a nagyobb jel érde­kében a rezgőkörök Q-ját nagyra kell válasz­tani. A rezgőkörök Q-jának határt szab az alkalmazott frekvencia, a fent elmondottak 155904

Next

/
Thumbnails
Contents