155899. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés hálózati feszültséggel szinkronizált impulzusok limitált fázistolására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1968. V. 06. Közzététel napja: 1968. X. 22. Megjelent: 1969. X. 30. (SCHE—196) 155899 Szabadalmi osztály: 21 c 58—62 Nemzetközi osztály: H 02 p Decimái osztályozás: Scheid! Antal oki. villamosmérnök, Kuthy Antal oki. villamosmérnök, Budapest Kapcsolási elrendezés hálózati feszültséggel szinkronizált impulzusok limitált fázistolására A találmány kapcsolási elrendezésre vonat­kozik hálózati feszültséggel szinkronizált im­pulzusok limitált fázistolására, amelynek lé­nyege, hogy nullindikátor áramkört ehhez kap­csolódó amplitúdó szabályzó áramkört impul­zus szélességmodulált jelet előállító áramkört, jelformáló és differenciáló áramkört tartalmaz. Impulzusok fázistolására ismert módszer a monastabil multivibrator áramkör. Ez a bille­nőáramkör, vezérlő impulzusok segítségével billenthető, és a billenőkör időállandójától függően változó szélességű impulzusokat állít elő, amelyekből alkalmas átalakítás után, vál­tozó fázisú indító jelek nyerhetők. A mono­stabil multivibrator azonban több hátrány­nyal rendelkezik, amelyek lehetetlenné teszik a találmányunk szerinti kapcsolási elrendezés által megoldott feladatok végrehajtását. Az impulzus szélesség változtatás távvezérléssel nehezen valósítható meg, mivel ehhez a bille­nés idejét befolyásoló R és C elemek változ­tatása szükséges. A fázisto1ás mértéke korlá­tozott, mert a bíllenési idő változtatásával a billenési feltételek e'romlanak, és az áram­kör könnyen működésk ernenne válik. A multivibrator hátrányos t^ajdonsága a billenő áramkörökre jellemző nagy zavarérzékenység is. Ezzel szemben a találmányunk szerinti el­rendezés fázistolása a szinkronizáló hálózati feszültség nullásmenetei között az áramkörök működési feltételeinek megváltozása nélkül pusztán szabályzó és beavatkozó feszültségek­kel akár távvezérléssel is, több egymástól tel-5 jesen független beavatkozási bemenetről line­árisan szabályozható. A találmányunk szerinti kapcsolási elrendezés nem tartalmaz billenő áramköröket, így zavarérzékenysége kicsi. Ezenkívül előnyös tulajdonsága még az is, 10 hogy a megfelelő limitáló elemek beépítésével a beavatkozó jelek nagyságától függetlenül fázistolás mértéke határolva van. Ismert az Unijunction (UJT) tranzisztorral működő fázistoló áramkör, ahol egy ellenál-15 láson keresztül töltenek egy kondenzátort, amely az Unijunction tranzisztor gyújtó­elektródájához csatlakozik. A gyújtási feszült­ség elérésekor a kondenzátor kisül, és a töl­tődése újból elkezdődik. A kisülési árammal 20 arányos feszültség megfelelő jelformálás után olyan impulzussorozat, ahol az impulzusok fázisát a kondenzátor töltőellenállásának vál­toztatásával befolyásolni lehet. Ez az áram­köri megoldás szintén több hátránnyal ren-25 delkezik. Az , előbbiekben ismertetett mono­stabil multivibrátorhoz hasonlóan, a fázistolás szabályozása egy kondenzátor és. ellenállás időállandójával történik, azáltal a kondenzá­tor töltődési görbéjének a gyújtási feszültség 30 egyenesével alkotott metszéspontja a fázisto-155899

Next

/
Thumbnails
Contents