155892. lajstromszámú szabadalom • Hordozható motoros fűrész

MAGYAR SZABADALMI 155892 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEIRÄS V*­..:*Á.~- s Szabadalmi osztály. 38 a ^^^W Bejelentés napja: 1967. XII. 02. (Sí—1037) i^p Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1966. XII. 03. (St. 26197 Ja/38a) Nemzetközi osztály: B 27 b ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 0 . . Közzététel napja: 1968. X. 22. Megjelent: 1969. X. 30. Decimái osztályozás: Feltalálók: Stihl Andreas gyáros, Rohrbronn, Abt Ewald mérnök, Stuttgart-Bad Cannstatt, Rauh Albrecht mérnök, Kleinheppach, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Andreas Stihl Maschinenfabrik, Neustadt b. Waiblingen, Német Szövetségi Köztársaság Hordozható motoros fűrész A találmány tárgya hordozható motoros fű­rész, melynek mellső és hátsó részén is rugal­mas anyagból készült lengéscsillapító betét köz­beiktatásával elhelyezett egy-egy fogantyú van, melyek egymással mereven össze vannak kötve. A találmány célkitűzése a hordozható motoros fűrészt úgy kialakítani, hogy egyrészről a motor lengéseit a fogantyúkkal szemben kellően csilla­pítsuk, másrészről pedig a motoros fűrész mű­ködtetéséhez elengedhetetlenül szükséges merev kialakítást a fogantyúk és a gépegység között, beleértve a vezetősíneket is, biztosítani tudjuk. Ugyancsak a találmány célkitűzése a lengés­csillapító betétek egyszerű kialakításának és el­helyezésének adagolása is. A találmány szerinti kialakításnál főleg az érzékeny motorrészek, mint pl. légszűrő, por­lasztó vagy hasonlók védelmét úgy biztosítjuk, hogy azok durva nem kellő gondosságú alkal­mazás esetén is, pl. sűrű cserjés erdőben, ágak, gallyak, vagy hasonlók következtében ne szen­vedjenek kárt. Ugyanakkor szükséges, hogy a motoros fűrész viszonylag könnyű legyen és így annak kezelése egyszerűvé váljék. A mellső és a hátsó részen, rugalmas anyag­ból készült lengéscsillapító betét közbeiktatásá­val egy-egy fogantyúval kialakított, hordozható motoros fűrésznél, melynél a fogantyúk között merev összekapcsolást biztosítunk, ezt az össze­kapcsolást a találmány szerint a motorház fölött elhelyezett keret segítségével létesítjük; a keret felülnézetben nagyjából a motorház vo­nalának felel meg. A fogantyúnak a keret al-5 kalmazása következtében viszonylag nagy töme­gek folytán a motor lengéscsillapítása még fo­kozottabb. Ugyanakkor a keret alkalmazása a gép burkolatának felső részén elhelyezett lég­szűrőt, valamint a porlasztót ütődések és sérü-10 lések ellen védi úgy, hogy ezek az alkatrészek a motoros láncfűrész durva, ill. nem kellő gon­dosságú alkalmazása esetén is sérülések ellen jól védve vannak. A találmány egy további jellemzője szerint a 15 keret lényegileg párhuzamosan helyezkedik el a motorburkolat felületével, és így annak je­lenléte a motoros láncfűrész működtetése során nem zavar. A motorházat, ill. a gépegységet még jobban védjük ütődések ellen, amennyiben a 20 keret túlnyúlik a motorburkolat kontúrján. Célszerű a keretet mellső részén lengéscsilla­pító betét közbeiktatásával a motorházon elhe­lyezni. Ilyen módon a keret közvetlenül, biz­tosan és mégis lengések ellen csillapított mó-25 don támaszkodik a motorházra. Vezetősínnel kialakított motoros fűrésznél előnyös, ha a lengéscsillapító betét szabadság­foka párhuzamosan halad a láncfűrész vezető sínjeivel úgy, hogy a vezetősín a fogantyúk-30 hoz viszonyítva csak síkjával párhuzamos len-155892

Next

/
Thumbnails
Contents