155891. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés két vagy több tagállomást tartalmazó hírátviteli rendszerek, főleg diszpécser hírrendszerek képzésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1967. II. 24. (SE—1351) Közzététel napja: 1968. X. 22. Megjelent: 1969. X. 30. 155891 Szabadalmi osztály: 42 g 1 Nemzetközi osztály: G 01 h Decimái osztályozás: Feltalálók: Székely Tamás oki. villamosmérnök, 60%, Budapest, Mayer Róbert technikus, 40%, Pilisborosjenő Tulajdonos: MÁV Vezérigazgatóság, Budapest Kapcsolási elrendezés két vagy több tagállomást tartalmazó hírátviteli rendszerek, főleg diszpécser hírrendszerek képzésére Két vagy több tagállomást tartalmazó hírát­viteli rendszerek egyik megvalósítási formáját képezik a diszpécser jellegű hírrendszerek. Ezek általánosságban beszédátvitelre szolgáló hírhá­lók, amelyek gyors, hangszórós-mikrofonos (te­hát hangos) hírkapcsolatot biztosítanak két vagy több pont között. Többnyire különféle szolgáltatásokra is szükség van. Ilyen lehet pl. a foglaltságjelzés, a hívó (beszélgetést kezde­ményező) fél azonosítási jelzése, alarm és előny­adás (belépés fennálló kapcsolatba), körözvény­adás, behallgatás stb. A nagyobb ipari felhasználók a legkülönbö­zőbb felépítésű hálózatokat igénylik, különféle szolgáltatásokkal, és a hálózatok többnyire na­gyobb kitérj edésűek, kb. 10 km nagyságrend­del. Sok esetben szükség van arra, hogy a ve­zetékes felépítésű diszpécser rendszer egyes pontjairól más hírrendszerrel is (pl. rádióháló) lehessen kapcsolatot létesíteni mindkét irány­ban. Többnyire szükséges kisebb-nagyobb számú hangszórók és egész hangszórókörzetek működ­tetése is egy vagy több (esetleg valamennyi) pontról egyenként, csoportosan, vagy összesség­ben egyszerre. Általánosan több, egymástól független kapcsolat kialakításának lehetőségét is biztosítani kell, esetleg rendkívüli csoportos vész-bemondási (alarm) lehetőséggel is bővítve. 10 15 20 25 S0 A már ismert és megvalósított rendszerek a fenti szolgáltatásokat és működési feltételeket vagy csak részben, vagy jelentős ráfordítás árán, különféle áramkörök bonyolult összessé­gével teljesítik. A sok különféle áramkör meg­nehezíti egy ilyen hírrendszer tervezését, rom­lik a gyártás és összeszerelés gazdaságossága. A bonyolult rendszer fenntartása kvalifikált munkaerőket igényel. Nagyfontosságú rend­szereknél sok tartalékanyagot kell tárolni, jelen­tős értéklekötéssel. Ugyanez a probléma jelent­kezik a gyártónál, vagy a szükséges anyagokat készletező szervnél. A találmány szerinti kapcsolási elrendezés fenti hátrányokat kiküszöböli. A találmány lényege egy kapcsolási elrende­zés két vagy több tagállomást tartalmazó hír­átviteli rendszerek, főleg diszpécser hírrendsze­rek céljára, melyben a rendszer központi, kap­csolást létrehozó részében a kapcsolásokat végző áramkörök univerzális alapáramköri egységek­ből épülnek fel, és ebben a központi kapcsolá­sokat létrehozó részben a tagállomások felől ér­kező vezetékek egymással — elektromos áram­köri elemként — kizárólag a létrehozandó ösz­szeköttetések által meghatározott számban és összekapcsolásban alkalmazott univerzális alap­áramköri egység, illetve legfeljebb közönséges. vonali leválasztó transzformátorok útján van­nak kapcsolatban. Ehhez kapcsolódóan a rend-155891

Next

/
Thumbnails
Contents