155845. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vízzel hígítható kötőanyag előállítására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. IV. 26. (LA—648) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1966. IV. 26. Közzététel napja: 1968. X. 22. Megjelent: 1969. X. 15. 155845 V* * Szabadalmi osztály: 22 g Nemzetközi osztály: C 09 £ Decimái osztályozás: Feltalálók: Schönsee Günter, Biederitz, Schrötter Eberhard oki. vegyész, Halberstadt, Dr. Magdanz Heinz oki. vegyész, Magdeburg, Dr. Berger Karl oki. vegyész, Magdeburg, Müller Werner oki. vegyész, Schönebeck, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: Institut für Lacke und Farben, Magdeburg, Német Demokratikus Köztársaság Eljárás vízzel hígítható kötőanyag előállítására A találmány tárgya eljárás módosított poli­észtereket és epoxidált zsírsavakat tartalmazó, vízzel hígítható kötőanyagok előállítására fes­tékanyagok számára. Ismeretesek már olyan 80—120 közötti sav- 5 számú kondenzációs termékek, amelyeket poli­karbonsavafcból, monokarbonsavakból és több­értékű alkoholokból epoxidált, telítetlen zsír­savészterekkel készítettek. A megadott savszámú kondenzációs terméket 10 az epoxidált zsírsavészterekkel végzett kombi­nációkhoz 2 lépéses eljárással állítják elő, és hűtés közben keverik össze az epoxidált zsír­savészterekkel. Az összekeverés során vagy előtte a savas kondenzációs termékeket aminők- 15 kai vagy ammóniával semlegesítik. Ilyen el­járásmód esetén a kondenzációs termékek ma­gas savszámának és ennek megfelelően az aránylag nagymennyiségű adalékok következté­ben olyan epoxidált zsírsavészter kombinációkat 20 nyernek, amelyek szerves oldószerekben jól, azonban vízben nem kielégítően oldódnak. Továbbá ismeretes, hogy a 2 lépéses eljárás során előállított, megadott magas savszámú al­kidrészésztereket epoxidált zsírsavészterekkel 25 egy 3. reaikciólépésben intermolekuláris komp­lexvegyületté alakítják. Ennek során az alkal­mas, vízzel elegyíthető szerves oldószerben fel­oldott komponenseket kissé megnövelt, előnyö­sen 70 C° és 80 C° közötti hőmérsékleten rea- 30 gáltatják egymással. A részészterek karboxil­csoportjait a zsírsavészternek a karboxilcso­portokkal szemben nagyon reakcióképes epoxi­csoportjaival parciálisan átalakítják. Ennek az eljárásnak az a hátránya, hogy olyan poli­észtert használnak fel, amelyet bonyolult, tech­nológiailag is komplikált 2, lépéses eljárással kell előállítani. Továbbá szükség van egy 3. reakciólépésre, amelyek során feltétlenül na­gyon pontosan és folyamatosan kell a reakciót ellenőrizni, hogy ne érjék el a teljes átalakulást a részészter maradék savassága elegendő legyen ahhoz, hogy megmaradjon a szükséges vízold­hatóság és elkerüljék a termék könnyen fellépő zselatínálódását. Minthogy a bevonószerekből kapott filmek csak akkor vízállóak kielégítően, ha a vízold­hatóságot főként befolyásoló karboxilcsoportokat megfelelő számú epoxicsoporttal lekötik, a fél­észter magas savszáma miatt aránylag nagy pótlólagos epoxidált zsírsavészter-anennyiségre van szükség. Ezáltal a kapott bevonószerekből csak lágy festékfilmeket kapnak és a bevonó­szerek vízzel való hígíthatósága a nagy meg nem kötött epoxidált zsírsavészter-tartalom kö­vetkeztében jelentősen lecsökken. A találmány célja, hogy a hiányosságokat ki­küszöböljük és egyszerűbbé tegyük a vízzel hígítható kötőanyagok előállítását. A találmány feladata, hogy alkalmas eljárással, egyszerűbben 155845

Next

/
Thumbnails
Contents