155836. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés egy-vagy többhuzalos villamos és más célú tekercsek, főleg tekercselt ellenállások előállítására

MAGTÁR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. XII. 22. (KA—1135) Közzététel napja: 1968. X. 22. Megjelent: 1969. X. 15. 155836 'tffajdrn* Szabadalmi osztály: 21 c 54—56; 21 f 31—44 Nemzetközi osztály: H 01 c; H 01 k Decimal osztályozás: Kádár Ferenc villamosmérnök, Budapest Eljárás és berendezés egy- vagy többhuzalos villamos és más célú tekercsek, főleg tekercseit ellenállások előállítására Ismeretes, hogy a technika számos területén probléma egy véges, keresztmetszetéhez képest tetszőlegesen nagy relatív hosszúságú anyagon, meghatározott menetemelkedésű tekercselés el­készítése, ilyen szerkezeti elem segítségével va- 5 lamilyen adott távolságnak, elmozdulásnak is­métlődő mérése, felosztása, érzékelése, esetleg a két részből álló, ún. duplikált elem akár ere­deti alakiban történő alkalmazása, akár egyik, vagy másik alkotójának külön-külön való to- 10 vábbi felhasználása céljából. E problémát jól reprezentálja példaként az elektrotechnikában, különösen méréstechnikai és automatikai szakterületeken használatos, 15 szigetelt hordozóra tekercselt precíziós rúdel­lenállás, illetve rúdpotencióméter, mely igen széles köriben nyer és méginkább nyerhet a jö­vőben alkalmazást. Egy ilyen rúdellenállás, ill. rúdpotenciómé- 20 ter ismert alapvető kiviteli alakja, olyan hogy alkalmas profilú, általában kör keresztmetsze­tű szigetelt fémhuzalra, ún. hordozóra, nálánál kisebb keresztmetszetű ellenálláshuzalt teker­cselnek fel úgy, hogy azok menetei között me- 25 netzáródás, továbbá a menetek és a szigetelt hordozó között testzárlat ne legyen. Az így előállított véges hosszúságú tekercselt test, ké­pezi a rúdellenálláist, vagy megfelelő leszedő érintkezővel kiegészítve a rúdpotenciómétert, jp mely utóbbinál az ellenállás értéke a végpon­tok között szabályozható. Precíziós felhasználá­suk miatt ilyen potenciámétereknél elsőrendű cél az alkalmazott anyagok alapvető villamos és mechanikai tulajdonságai mellett a maxi­málisan elérhető liheariítás, illetve felbontóké­pesség megvalósítása. E cél elérését az eddigi eljárások egyre pontosabb előtolást biztosító, bonyolult célgépekkel a tekercselőhuzal szálfe­szítésének pontos beállításával, továbbá egyéb anyag és felületi előkészítésekkel igyekeztek megvalósítani. Ezen eljárások főbb hátrányai, hogy a vélük előállítható tekercselt testek hosszúsága erősen korlátozott, példányait egye­denként és szakaszosan állítják elő, melyek miatt azok pontossága és megbízhatósága a gyártás során változik és előállításuk még így is igen költséges. A bejelentés tárgyát képező gyártási eljárás a felsorolt hátrányok megszüntetésén túlme­nően biztosítani tudja, például rúdellenállá­soknál, rúdpoitencióimétereknél a maximálisan elérhető linearitást és felbontóképességet tet­szőleges hosszúságiban, bármely igény szerinti hordozóátmérő, illetve tekercselő huzal átmérő esetén. Vonatkozik ez természetesen az új gyártású elemekből kialakított egyéb geomet­riai elrendezésben működő íves, egymenetű, duplaspirálos ún. helikális, stb. ellenállásokra és poteneióméterekre is. 155836

Next

/
Thumbnails
Contents