155832. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hexitek 1,6-di-p-aminobenzolszulfonamid származékainak előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1966. IX. 29. Közzététel napja: 1968. IX. 25. Megjelent: 1969. X. 15. (11—39) 155832 í * »Sswiár. Szabad.ümi osztály: 12 o 23—24 Nemzetközi osztály: C 07 c5 Decimal osztályozás-. Feltalálók: Institóris László vegyészmérnök, 50%, Horváth Dezsőné vegyészmérnök, 50%, Budapest Tulajdonos: Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára R. T., Budapest Eljárás hexitek 1,6-di-p-aminobenzolszulfonamid származékainak előállítására Találmányunk tárgya eljárás hexitek új 1,6--di-p-amino-benzolszulfonamid származékainak előállítására. Yakugaku Zasshi (C. A. 63, 7091 e) a man­nit és a glükózamin monoszulfonamido-szár­mazékait állította elő. R. Montgomery és L. F. Wiggins (J. Chem. Soc. London, 1946. 393— 396) cukoralkohol származékokat tartalmazó szulfonamidokat írtak le; a szerzők a 2,5-di­-(p-aminabenzolszulfonamido)-l,4,3,6-dianhidro­-mannitot ill. a megfelelő szorbit-származékot szintetizálták. Az ismert vegyületek tehát a cukoralkoholok stabil bicilklusas étereinek szul­fonamidjai, melyek szabad hidroxi-csoportokat nem tartalmaznak és ezért nem rendelkeznek azokíkal az előnyökkel, amelyeket egy cukor­alkohol a biológiai transzport szempontjából nyújthat. Hexitek szabad hidroxi-csoportokat tartalmazó 1,6-di-p-amino-benzolszulfonamid származékait mind ez ideig nem írták le. Azt találtuk, hogy az (I) általános képletű vegyületek és sóik értékes gyógyászati tulaj­donságokkal rendelkező új vegyületek (mely képletben X jelentése valamely (II) vagy (III) általános képletű gyök, ahol R jelentése hid­rogénatom, vagy acetil-gyök). E vegyületek a gyógyászatban elsősorban antimikrobás tulaj­donságaik révén alkalmazhatók. Az (I) képletű vegyületek két típusba sorol­hatók a szerint, hogy a szulfonamid-molekula­rész kapcsolódása a hexit-vázhoz melyik nit­rogénatomon keresztül történik. Az X helyén (II) képletű gyököt tartalmazó (I) képletű ve­gyületek esetén a kapcsolódás az amid-nitro-5 génen keresztül történik és e-vegyületsket a gyógyszertani irodalomban szokásos megjelö­lés szerint hexit-N^diszulfamidaknak nevez­hetjük. Az X helyén valamely (III) képletű gyököt tartalmazó (I) képletű vegyületeknél a 10 szulfonamid molekularász p-amino-csopor íjá­nak nitrogénatomján keresztül kapcsolódik; ezek a hexit-N4 -diszulfamidok. A hexitmolekula előnyösen mannit, dulcit, szorbit vagy idit lehet. 15 Az (I) általános képletű vegyületek sói szer­vetlen vagy szerves savakkal képezett sók le­hetnek, pl. hidrogénhalogenidek, szulfátok, nitrátok, foszfátok, penklorátok, pikrátak stb. Az (I) képletű vegyületek értékes képviise-20 lői az l,6-didezoxi-l,6-di-(4^amino-benzolszul­fonamido)-D-<mannit és az l,6-didezoxi-l,6-di­-(4-szulfonamido-fenilamino)-D-rnanmt. Azt találtuk továbbá, hogy az (I) általános képletű vegyületek és sóik oly módon állítha-25 tók elő, hogy valamely (IV) általános képletű hexitbe vagy annak valamely funkcionális származékába az 1- és 6-foelyzetben X gyököt viszünk be, a hidroxi-csoportokon adott eset­ben jelenlevő védő-csoportokat lehasítjuk, kí-30 vánt esetben egy R hidrogénatomot acetil-155832

Next

/
Thumbnails
Contents